Korte brand in gemeentehuis Soest - laatste update: dinsdag 28 november 2023 - 01:06

Veilige en gezonde leefomgeving

We zetten ons in voor een veilige en gezonde leefomgeving. Samen met andere partijen zoeken we naar de kwetsbaarheden, risico’s en kansen in onze regio om incidenten zoveel mogelijk te voorkomen en om snel en effectief te kunnen optreden wanneer er toch iets gebeurt. Bijvoorbeeld door het 24/7 monitoren van risico’s in onze regio door ons Veiligheidsinformatiecentrum (VIC).

De VRU adviseert gemeenten over hoe zij het thema veilige en gezonde leefomgeving een plek kunnen geven in hun Omgevingsvisie. Dit hebben wij vastgelegd in onze Visie Veilige Leefomgeving en de Omgevingswet.

Risico's in jouw omgeving

We richten ons ook op het vergroten van de veerkracht en zelfredzaamheid in de samenleving. We informeren mensen over wat zij zelf kunnen doen om risico’s in hun omgeving te verkleinen, gevolgen van incidenten te beperken en de zelfredzaamheid te vergroten.

Voor inwoners

Wij dragen bij aan veiligheid. Maar dat kunnen we niet alleen. Dat doen we samen met onze partners op het gebied van veiligheid. Maar ook met inwoners. Inwoners hebben zelf een belangrijke rol in het veilig maken en houden van hun leefomgeving en het vergroten van de eigen zelfredzaamheid. Bijvoorbeeld door rook- en CO-melders op te hangen, de schoorsteen met regelmaat te vegen, elektrische apparaten op de juiste manier op te laden en vluchtroutes te bepalen. Meer weten? Lees meer over de risico’s en in jouw buurt en wat je zelf kunt doen om je eigen veiligheid te vergroten.
Over brandveiligheid thuis
Rookmelder testen

Voor ondernemers

Als ondernemer wil je je bedrijf natuurlijk zo (brand)veilig mogelijk maken. Toch kun je onverhoopt te maken krijgen met schade door brandstichting, maar ook met criminaliteit en onveiligheid, zoals diefstal, vernieling en ondermijning. Hoe voorzichtig je zelf ook bent, je hebt ook te maken met andere mensen en factoren om je heen. Alleen je eigen bedrijf beveiligen is dus niet genoeg.
Over de veiligheid van je bedrijf
Brand bij een bedrijf.