Een formeel verzoek indienen

De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) is een overheidsorganisatie. Binnen een overheidsorganisatie worden besluiten genomen en gebeuren dingen. Hierover kun je contact met ons opnemen. Bijvoorbeeld om bezwaar in te dienen tegen een besluit, een klacht in te dienen, informatie op te vragen of een zienswijze in te dienen. Dit heet een formeel verzoek.

Let op: Een formeel verzoek is niet bedoeld voor algemene vragen. Vul daarvoor het contactformulier in. Werk je voor de pers en heb je een vraag? Bekijk de pagina 'Voor de pers'.

Toelichting op formele verzoeken

Er zijn verschillende mogelijkheden voor het indienen van een formeel verzoek. We lichten hieronder de mogelijkheden toe.

De Veiligheidsregio Utrecht is een overheidsorganisatie. Het dagelijks bestuur en de voorzitter zijn bestuursorganen die formele besluiten kunnen nemen (Zie artikel 1:3 Algemene wet bestuursrecht). Tegen de meeste besluiten kan bezwaar worden gemaakt. Als je bezwaar wilt indienen tegen een formeel besluit kan dat via dit formulier. De wet eist dat er een bezwaarschrift wordt ingediend.

Hierin moet in ieder geval staan:

  • de naam en het adres van de bezwaarmaker,
  • de datum van indienen,
  • een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt,
  • waarom je bezwaar wilt maken, en
  • een handtekening.

De ondertekening kan door een foto of scan van een bezwaarschrift met je handtekening toe te voegen als bijlage. De overige informatie wordt in het formulier gevraagd.

Een bezwaar indienen kan ook schriftelijk, door een ondertekende brief te sturen naar:
Veiligheidsregio Utrecht
Postbus 3154
3502 GD Utrecht

Let op: stuur bezwaarschriften tegen besluiten over werknemers naar personelebezwaren@vru.nl. Natuurlijk mogen deze ook per post gestuurd worden.

Je kunt een klacht indienen over iets wat iemand van de VRU gedaan heeft. Deze klacht wordt dan volgens een vaste procedure behandeld. Daarnaast kan een klacht over de VRU als geheel gaan. Verder kan een klacht gaan over een gedraging van één medewerker. Een voorbeeld hiervan is asociaal rijgedrag.

Een klacht moet jouw naam en adres bevatten. Beschrijf waar je over klaagt en geef aan wanneer het is gebeurd.

Een klacht indienen kan ook telefonisch. Bel daarvoor met 088-878 1000. Bovendien kan een klacht indienen tevens schriftelijk, door een ondertekende brief te sturen naar:

Veiligheidsregio Utrecht
Postbus 3154
3502 GD Utrecht

De VRU heeft publieke informatie in haar beheer. Elke burger heeft het recht om informatie op te vragen bij een overheidsorganisatie. Zo’n verzoek wordt meestal binnen 4 weken behandeld. Soms kan het zijn dat we meer tijd nodig hebben, maar dat zullen we altijd laten weten. Als we vragen hebben over je verzoek, nemen we contact met je op.

Bij een verzoek om informatie is het nodig jouw naam en contactgegevens te hebben. Daarnaast moeten we weten welke informatie je wilt hebben en over welke tijdsperiode. Met dit laatste wordt ook voorkomen dat je onnodig teveel informatie krijgt.

Een informatieverzoek indienen kan ook schriftelijk, door een ondertekende brief te sturen naar:

Veiligheidsregio Utrecht
Postbus 3154
3502 GD Utrecht

Het bestuur van de VRU kan een besluit nemen om een bedrijf te verplichten om een bedrijfsbrandweer in te richten.

Als je denkt dat je bedrijf hieronder valt, dan kun je een verzoek doen tot beoordeling of een aanwijzing nodig is. Als je denkt dat een bedrijf in jouw omgeving bedrijfsbrandweer nodig heeft, kun je ook vragen of een aanwijzing nodig is.

Om zo’n verzoek in behandeling te kunnen nemen hebben we jouw naam en de naam en het adres van het bedrijf nodig. Geef daarbij aan waarom je denkt dat een bedrijfsbrandweer hier nodig is.

Een verzoek tot aanwijzing bedrijfsbrandweer indienen kan ook schriftelijk, door een brief te sturen naar:

Veiligheidsregio Utrecht
Postbus 3154
3502 GD Utrecht

De bestuursorganen van de VRU zijn het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter.

Een bestuursorgaan kan formele besluiten nemen. Je kunt hier vragen of de VRU een specifiek besluit wil nemen. Om zo’n verzoek in behandeling te kunnen nemen hebben we jouw naam en adres nodig. Geef ook aan waarom je dat verzoek indient. Het kan zijn dat we meer informatie over je aanvraag nodig hebben. Als dat zo is nemen we contact op.

Het indienen van een verzoek tot het nemen van een ander besluit kan ook schriftelijk, door een brief te sturen naar:

Veiligheidsregio Utrecht
Postbus 3154
3502 GD Utrecht

Je kunt ook een zienswijze indienen via dit formulier. Om je zienswijze in behandeling te kunnen nemen hebben we je naam en adres nodig. Geef duidelijk aan om welk voorgenomen besluit het gaat en wat je van dat voorgenomen besluit vindt.

Ook moet een zienswijze worden ondertekend. De ondertekening kan door een foto of scan van een bezwaarschrift met je handtekening toe te voegen als bijlage. De overige informatie wordt in het formulier gevraagd.

Het kan zijn dat we meer informatie nodig hebben om je zienswijze in behandeling kunnen nemen. Als dat zo is nemen we contact met je op.

Je kunt een zienswijze ook schriftelijk indienen. Stuur daarvoor een brief naar:

Veiligheidsregio Utrecht
Postbus 3154
3502 GD Utrecht

Staat het onderwerp waarover je contact wilt opnemen hier niet tussen? Vul het contactformulier in.

Je kunt ook altijd een brief sturen naar:

Veiligheidsregio Utrecht
Postbus 3154
3502 GD Utrecht