GHOR

De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) coördineert de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises. De GHOR is onderdeel van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Tijdens een ramp of crisis leveren verschillende organisaties geneeskundige zorg aan slachtoffers. Denk aan ziekenhuizen, de regionale ambulancevoorziening, huisartsen, het Rode Kruis en de GGD. Het is belangrijk om in crisissituaties het werk van al die verschillende zorgorganisaties goed op elkaar te laten aansluiten, zodat inwoners van de regio zo snel mogelijk passende zorg krijgen. Daarbij heeft de GHOR speciale aandacht voor niet-zelfredzame inwoners die in zorginstellingen binnen de verpleeg-, en verzorging- en thuiszorg (VVT), gehandicaptenzorg en GGZ verblijven.

Tijdens rampen en crises

Tijdens grote ongevallen en rampen coördineert de GHOR de samenwerking tussen die verschillende geneeskundige hulpdiensten, zodat ze samen één hulpverleningsketen vormen. Daarnaast is de GHOR tijdens een ramp of crisis het aanspreekpunt van de geneeskundige hulpverleningsketen voor het openbaar bestuur en werkt de GHOR samen met de andere hulpverleningsketens zoals brandweer, politie en bevolkingszorg (gemeente).

Wil je meer weten over de taken die de GHOR en haar geneeskundige partners tijdens een ramp of crisis uitvoeren? Bekijk dan onderstaande animatie:

Voorbereiding op rampen en crises

Wanneer er géén sprake is van een ramp of crisis werkt de GHOR door advisering en informatievoorziening aan een goede voorbereiding van de geneeskundige hulpverlening tijdens een crisis. Een voorbeeld hiervan is het opstellen en het oefenen van plannen en procedures die nodig zijn tijdens een crisis. De daadwerkelijke uitvoering van de geneeskundige hulpverlening blijft steeds een verantwoordelijkheid van de zorginstellingen en zorgverleners zelf.

Zo werkt de GHOR eraan dat de gezondheidszorg, meteen wanneer dat nodig is, kan opschalen naar grootschalige hulpverlening. De GHOR maakt afspraken met de verschillende geneeskundige hulpverleningsorganisaties over hun rol bij crises en adviseert over risicobeheersing en crisisbeheersing.

Voor zorginstellingen

Als zich een ramp of crisis voordoet, komt er veel op zorginstellingen af. Ben je hier als zorgorganisatie goed op voorbereid? Kunnen de medewerkers verantwoorde zorg blijven leveren tijdens een ramp? Is er een opvanglocatie geregeld als er ontruimd moet worden? Wat als de stroom voor lange tijd uit valt? Incidenten kunnen veel invloed hebben op zorgvragen en het zorgaanbod en daarmee op de continuïteit van zorg.
Over voorbereiden op crisis

Voor organisatoren van evenementen

Met het organiseren van een evenement doen organisaties en gemeenten er alles aan om de bezoekers een zo plezierig mogelijke tijd te laten beleven. Maar wat als iemand onwel wordt tijdens de kerstmarkt of hardloopwedstrijd? Kan een ambulance een slachtoffer nog wel op tijd bereiken als een binnenstad is afgesloten vanwege een evenement? En wat zijn de richtlijnen voor de hygiëne bij meerdaagse evenementen?
Over evenementenveiligheid
Foto van feestende mensen, decoratief

Meer informatie over de GHOR

Voor meer informatie kan je contact met ons opnemen via e-mailadres ghor@vru.nl.