Korte brand in gemeentehuis Soest - laatste update: dinsdag 28 november 2023 - 01:06

Wet open overheid (Woo)

De Woo biedt de mogelijkheid om een verzoek om informatie in te dienen. Hieronder lees je terug aan welke voorwaarden zo’n verzoek moet voldoen om je goed te kunnen helpen. Ook kun je vinden wat er gaat gebeuren nadat wij je verzoek ontvangen hebben.

De Woo heeft per 1 mei 2022 de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen. Op de website van de Rijksoverheid vind je meer informatie over de Woo.

Beschikbare informatie

Het is niet altijd nodig om een Woo-verzoek in te dienen. Veel informatie maken wij al openbaar. Deze informatie is te vinden op onze website, onder de publicatie van documenten op basis van eerdere Woo-verzoeken en op de website waar wij officiële bekendmakingen en lokale regelgeving al publiceren.

Woo-contactfunctionaris

Om je te helpen als je op zoek bent naar bepaalde of specifieke informatie, kan je ook voordat je een Woo-verzoek indient contact opnemen met de Woo-functionaris binnen onze organisatie. Die kan je mogelijk verwijzen naar informatie die al openbaar is gemaakt of helpen om je informatieverzoek aan te scherpen zodat je de informatie ontvangt waar je naar op zoek bent. Je kunt via bestuurlijke.zaken@vru.nl een verzoek tot contact met de Woo-contactfunctionaris indienen.

Woo-verzoek indienen

Als je op zoek bent naar bepaalde informatie, dan kun je een Woo-verzoek indienen. Hiervoor kun je een e-mail sturen naar bestuurlijke.zaken@vru.nl.

Je kunt jouw verzoek ook schriftelijk indienen. Vermeld in het Woo-verzoek altijd:

  • Dat het om een Woo-verzoek gaat;
  • Naam, adres, postcode en woonplaats;
  • Telefoonnummer en e-mailadres waarop we contact met je op kunnen nemen;
  • Het onderwerp waarover jouw verzoek gaat;
  • Over welke periode het gaat;
  • En welke documenten je wilt ontvangen.

Als je niet weet in welke documenten de informatie staat waar je naar op zoek bent, geef dan het onderwerp aan en omschrijf zo concreet mogelijk welke informatie je wilt ontvangen.

Het schriftelijke verzoek kan opgestuurd worden naar:

Veiligheidsregio Utrecht
Postbus 3154
3502 GD Utrecht

Behandeling van het verzoek

Na ontvangst van het Woo-verzoek ontvang je van ons een bevestiging. Als er nog vragen zijn over het verzoek, dan neemt de Woo-contactfunctionaris contact met je op.

Een Woo-verzoek wordt binnen 4 weken behandeld. Soms kan het zijn dat we meer tijd nodig hebben. Dan mogen wij er 2 weken langer over doen. Dat zullen we altijd laten weten. Als het een verzoek is om veel informatie, dan zijn die 2 extra weken soms ook niet genoeg. In dat geval neemt de Woo-contactfunctionaris contact met je op om procesafspraken te maken, bijvoorbeeld over welke informatie je als eerst nodig hebt.

Als wij het verzoek behandeld hebben en de gevraagde informatie beschikbaar hebben, dan ontvang je daarover bericht van ons. Het verzoek, het besluit daarop en de openbaar gemaakte stukken zijn vanaf dat moment openbaar beschikbaar op internet.

Het kan ook zijn dat wij als organisatie de gevraagde informatie niet hebben. Dat kan het geval zijn als de gevraagde stukken van een andere overheidsorganisatie zijn. Dan sturen wij het Woo-verzoek door naar die organisatie en laten wij dat je weten. Ook kan het zijn dat de stukken er helemaal niet zijn. Ook dan ontvang je van ons bericht.

Niet eens met het Woo-besluit

Als je het niet eens bent met het besluit dat op basis van het Woo-verzoek genomen is, dan kan je bezwaar indienen.

Behandelde verzoeken

Een overzicht van de afgehandelde Woo-verzoeken.