Korte brand in gemeentehuis Soest - laatste update: dinsdag 28 november 2023 - 01:06

Veiligheidsinformatiecentrum (VIC)

Veiligheidsregio Utrecht heeft sinds 2013 een Veiligheidsinformatiecentrum (VIC). Het VIC houdt continu in de gaten wat er in het verzorgingsgebied van de regio speelt en leeft. Komen er dreigingen op ons af, welke bijzondere gebeurtenissen vinden er plaats en welke trends kunnen we daarin zien? Proactief en sensitief in plaats van wachten op de bekende pieper.

Brug slaan

Daarmee slaat het VIC een brug tussen de voorbereidende en de operationele fase. Veiligheidsregio’s zijn immers sterk operationeel gericht op incidenten (warme fase) en het opstellen van planvorming (de voorbereidende, koude fase). Informatiemanagement alleen in die warme incidentfase is niet meer van deze tijd. Continue monitoring en analyse van de vier p’s: politiek, het eigen personeel, de pers en het publiek brengen de diensten van de Veiligheidsregio, bestuurders en andere netwerkpartners in positie om indien nodig handelend op te treden.

Dagelijkse analyse

Het VIC verstuurt iedere ochtend een 24-uurs analyse naar de regionaal operationeel leider en de directie van Veiligheidsregio Utrecht met daarin een terugblik op incidenten en een vooruitblik naar mogelijke risico’s voor de komende dag. Daarnaast ontvangen ruim 600 contacten twee keer per week een VIC bericht dat een beeld geeft van risicovolle situaties in de regio. Het VIC monitort deze risico’s op basis van de eerder genoemde vier p’s en het regionaal risicoprofiel, waarin is vastgesteld welke risico’s het meest waarschijnlijk zijn en de grootste impact hebben. Denk daarbij bijvoorbeeld aan weerwaarschuwingen, de droogte index van natuurbrand en evenementen die plaatsvinden. Vanuit het VIC is het vooral interessant als er een opeenstapeling is van deze risico’s. Bijvoorbeeld extreem weer en evenementen die zich buiten afspelen. Wanneer zich een concreet risico voordoet, werkt het VIC volgens drie stappen:

  • Wat is het beeld? (What is);
  • Welke scenario’s zijn er denkbaar? (What if);
  • Welk handelingsperspectief is van toepassing? (What’s next).

Netcentrisch werken

Het VIC werkt volgens de filosofie van het netcentrisch werken. Het centrum brengt informatie samen, geeft duiding aan deze informatie en deelt de informatie met een breed netwerk. Met als gevolg een gezamenlijk gedeeld beeld. Hiermee voldoet Veiligheidsregio Utrecht bovendien aan haar wettelijke taak. Carolien Angevaren, waarnemend algemeen directeur Veiligheidsregio Utrecht, praat met trots over het VIC: “We brengen netcentrisch informatiemanagement op een eenvoudige en slagvaardige manier in de praktijk. We willen voortdurend weten wat er in ons verzorgingsgebied leeft en speelt. We zijn hierdoor op een laagdrempelige manier aanspreekbaar voor gemeenten, partners en onze operationeel leidinggevenden.”

Meer informatie

Voor meer informatie over het VIC kan contact opgenomen worden met het Veiligheidsinformatiecentrum via vic@vru.nl