Toegankelijkheidsverklaring

De Veiligheidsregio Utrecht wil dat iedereen zonder of met een permanente of tijdelijke functiebeperking, haar online diensten gemakkelijk kan gebruiken. Daarom werken we aan het verbeteren van de digitale toegankelijkheid van onze websites.

In het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat dat websites van overheden moeten voldoen aan de toegankelijkheidseisen EN 301 549/WCAG 2.1. Overheden moeten daarover verantwoording afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

Deze verklaring geldt voor vru.nl en is opgesteld op 23 januari 2023.

Toegankelijkheidsverklaring

De status van deze website is: Eerste maatregelen genomen (C). Bekijk de volledige verklaring in het Register van toegankelijkheidsverklaringen.

Overzicht toegankelijkheidsverklaringen

Bekijk het overzicht van de toegankelijkheidsverklaringen van websites die vallen onder onze verantwoordelijkheid.

Problemen met toegankelijkheid melden

Heeft u vragen of opmerkingen? Of loopt u tegen problemen aan als het gaat over digitale toegankelijkheid? Neem contact op met toegankelijkheid@vru.nl.