Korte brand in gemeentehuis Soest - laatste update: dinsdag 28 november 2023 - 01:06

Wat we doen

‘Wij dragen bij aan veiligheid. Elke dag weer, steeds beter.’ Dat is waar we voor staan. Wij zorgen elke dag voor de veiligheid van alle mensen die in de regio wonen en verblijven. Dat doen wij met onze centralisten op de 112-meldkamer, onze brandweermensen en onze collega’s van risicobeheersing, crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio. Wij zijn er voor de mensen in de samenleving, die rekenen op onze professionaliteit.

Onze brandweer

Of het nu als vrijwilliger of als beroeps is, onze brandweermensen staan 24 uur per dag klaar voor de veiligheid van mens en dier. Om overal snel goede brandweerzorg te kunnen leveren, rukken we uit vanaf 71 brandweerposten in de regio.

Nieuwe technologieën en maatschappelijke ontwikkelingen brengen zowel nieuwe risico’s als nieuwe mogelijkheden met zich mee voor de brandweer. De woningbrand blijft, maar het blussen van een elektrische auto of buurtbatterij komt erbij. Onze uitdaging is om de samenleving veilig en veerkrachtig te houden, met een brandweerorganisatie die paraat, vakbekwaam en toekomstbestendig is. We investeren daarom in innovaties en slimme samenwerkingen met partners. Maar ook in het vinden en binden van goede mensen en de jeugdbrandweer als kweekvijver.

Lees meer over onze toekomstbestendige brandweer.

Foto van Brandweervrouw en brandweerman

Veilige en gezonde leefomgeving

We zetten ons in voor een veilige en gezonde leefomgeving. Samen met andere partijen zoeken we naar de kwetsbaarheden, risico’s en kansen in onze regio om incidenten zoveel mogelijk te voorkomen en om snel en effectief te kunnen optreden wanneer er toch iets gebeurt. Bijvoorbeeld door het 24/7 monitoren van risico’s in onze regio door ons Veiligheidsinformatiecentrum (VIC).

We richten ons ook op het vergroten van de veerkracht en zelfredzaamheid in de samenleving. We informeren mensen over wat zij zelf kunnen doen om risico’s in hun omgeving te verkleinen, gevolgen van incidenten te beperken en de zelfredzaamheid te vergroten.

Voor inwoners

Wij dragen bij aan veiligheid. Maar dat kunnen we niet alleen. Dat doen we samen met onze partners op het gebied van veiligheid. Maar ook met inwoners. Inwoners hebben zelf een belangrijke rol in het veilig maken en houden van hun leefomgeving en het vergroten van de eigen zelfredzaamheid.

Bijvoorbeeld door rook- en CO-melders op te hangen, de schoorsteen met regelmaat te vegen, elektrische apparaten op de juiste manier op te laden en vluchtroutes te bepalen. Meer weten? Lees meer over de risico’s in jouw buurt en wat je zelf kunt doen om je eigen veiligheid te vergroten.

Crisisbeheersing

De wereld van crisisbeheersing is continu in beweging. Naast de klassieke (grote) flitsincidenten hebben zich de afgelopen jaren nieuwe typen sluimerende, dreigende en langdurige crisis voorgedaan. Denk aan corona of de opvang van vluchtelingen.

De VRU zet zich in om crises tijdig te voorzien, indien mogelijk te voorkomen, eventuele effecten van crises minimaliseren en daarmee de weerbaarheid van de samenleving te vergroten. Wij focussen ons hierbij op onze kerntaken en richten ons op de coördinatie en regie. Het doel is om zo snel mogelijk terug te kunnen keren naar een stabiele situatie en de taak weer over te dragen aan de partij die hier primair voor is toegerust.