Korte brand in gemeentehuis Soest - laatste update: dinsdag 28 november 2023 - 01:06

Besluiten en publicaties

Bekendmakingen

Bekendmakingen van algemeen verbindende voorschriften en andere besluiten publiceren wij op officiëlebekendmakingen.nl.

Bekendmakingen en besluiten van de VRU

Wet open overheid (Woo)

De Wet open overheid regelt het recht op informatie over alles wat de overheid doet. De wet is bedoeld om de overheid transparanter te maken. Op basis van de Woo is het mogelijk om een verzoek om informatie in te dienen.

Lees meer over verzoeken Wet open overheid

Klachten

Wij vinden het belangrijk dat mensen tevreden zijn over onze dienstverlening. We staan ook open voor tips, meldingen of klachten. Lees meer over hoe je een klacht in kunt dienen en hoe wij daar als organisatie mee om gaan.

Lees meer over klachten

Financiële stukken

Bekijk hier onze jaarverslagen en de financiële stukken.

Bekijk onze financiële stukken

Beleidsdocumenten

Ons beleid leggen we vast in beleidsdocumenten, zoals onze bestuursagenda en het regionaal crisisplan.

Bekijk onze beleidsdocumenten