Korte brand in gemeentehuis Soest - laatste update: dinsdag 28 november 2023 - 01:06

Stralingsongeval

In de provincie Utrecht zijn geen kerncentrales. Toch bestaat het risico dat er een ongeluk gebeurt waarbij radioactieve straling vrijkomt. Bijvoorbeeld bij de opslag of het transport van radioactief materiaal.

De radioactieve straling die bij een kernongeval vrijkomt, kan bovendien tot op honderden kilometers afstand schadelijk zijn voor de gezondheid. Zo kunnen we hier te maken krijgen met de gevolgen van een eventueel stralingsincident bij de kerncentrale in Doel (België).

Hoe je je kunt voorbereiden

 • Controleer of je de ventilatie uit kunt zetten en de ventilatiegaten in je huis kunt afsluiten.
 • Ga na hoe je het gas en de elektriciteit af kunt sluiten.
 • Bekijk of je woning of je werk in een zone ligt waarin maatregelen genomen worden bij een dreigend kernongeval. Moet je bijvoorbeeld evacueren, schuilen of jodiumtabletten slikken? Zie ook de website van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS).

Jodiumpillen

De overheid heeft jodiumpillen uitgedeeld aan mensen voor wie dat zin heeft. Het is verstandig om jodiumtabletten in huis te hebben als je:

 • Binnen een straal van 100 kilometer van een kerncentrale woont, onder de 18 jaar en/of zwanger bent.
 • Binnen een straal van 20 kilometer van een kerncentrale woont, onder de 40 en/of zwanger bent.

Evacueren

Bedenk waar je heen kunt of wilt, als je moet evacueren. Let op: evacueren is niet altijd de beste maatregel om je tegen straling te beschermen. Volg hierbij het advies van de overheid.

Wat je moet doen bij een stralingsongeval

 • Kijk of luister naar RTV Utrecht en volg de instructies van de overheid. Dit kan een advies zijn om binnen te blijven of te evacueren en wel of niet jodiumtabletten te slikken. De informatie ontvang je ook via een NL Alert.
 • Blijf binnen of ga naar binnen.
 • Sluit ramen en deuren.
 • Zet alle ventilatiesystemen uit en sluit ventilatieroosters, zoals de afzuigkap, de ontluchtingskoker en muur- en toiletroosters.
 • Drink geen kraanwater en gebruik geen etenswaren die je moet wassen. Schil groente en fruit voordat je het opeet.
 • Houd huisdieren binnen.
 • Raak geen mensen en dieren aan die buiten zijn geweest.

Meer informatie

Op de website van de Rijksoverheid vind je 19 vragen en antwoorden over straling.