Informatieverzoeken en bezwaren

De Veiligheidsregio Utrecht is een overheidsorganisatie. Binnen een overheidsorganisatie worden besluiten genomen en gebeuren dingen. Hierover kun je contact met ons opnemen. Bijvoorbeeld om bezwaar in te dienen tegen een besluit, een klacht in te dienen, informatie op te vragen of een zienswijze in te dienen. Dit heet een formeel verzoek.

Je kunt bijvoorbeeld op basis van de Wet open overheid (Woo) een verzoek om informatie indienen.

Een formeel verzoek is niet bedoeld voor algemene vragen. Stuur daarvoor een e-mail naar info@vru.nl. Werk je voor de pers en heb je een vraag? Neem contact op met communicatie@vru.nl of bekijk onze contactgegevens voor de pers.