Onze brandweer

Brandweerposten

De Veiligheidsregio Utrecht heeft 70 brandweerposten. Deze posten zijn verdeeld over alle gemeenten binnen de provincie Utrecht.

Specialismen

Binnen de VRU kennen we een aantal brandweerspecialismen. Dit zijn speciale taken, die belegd zijn bij specifieke teams en/of posten die daarvoor zijn opgeleid. Je leest er meer over op deze pagina.

Vrijwillige brandweer

Het repressieve werk van de brandweer wordt voor het grootste deel gedaan door gedreven vrijwilligers, naast hun dagelijkse baan. Mannen en vrouwen die zich dag en nacht inzetten voor de veiligheid van hun stad of dorp.

Werken bij de brandweer

Het brandweerwerk is geen alledaags werk. Het is fysiek zwaar werk, dat wordt uitgevoerd in complexe omgevingen en soms benarde situaties. Het werk, maar ook het selectie- en opleidingstraject vragen daarom best veel van je.

De meldkamer

De meldkamer is het kloppend hart van de hulpdiensten. De meldkamer neemt 24 uur per dag en 7 dagen per week hulpverzoeken aan ten behoeve van burgers of dieren in nood en dirigeert de hulpverleners snel en efficiënt naar de plaats van het incident.

Jeugdbrandweer

De Veiligheidsregio Utrecht heeft 22 jeugdbrandweerkorpsen. In deze korpsen leren jongens en meisjes tussen 12 en 18 jaar diverse brandweertechnieken- en tactieken.

Toekomstbestendige brandweerzorg

Nieuwe technologieën en maatschappelijke ontwikkelingen brengen zowel nieuwe risico’s als nieuwe mogelijkheden voor de brandweer. De uitdaging is om de samenleving veilig en veerkrachtig te houden, met een brandweerorganisatie die paraat, vakbekwaam en toekomstbestendig is.

Ons materieel

De VRU beschikt over veel materieel. Denk hierbij aan voertuigen en vaartuigen. Ook voor onze specialismen heeft de VRU speciale voertuigen. Het ligt aan het incident welk materieel er wordt ingezet. Het basisvoertuig wordt áltijd ingezet.

Brandveiligheid op evenementen

De VRU ondersteunt en adviseert alle gemeenten in de regio op het gebied van de brandveiligheid en gezondheid bij evenementen.