Korte brand in gemeentehuis Soest - laatste update: dinsdag 28 november 2023 - 01:06

Bestuur

De Veiligheidsregio Utrecht kent een algemeen bestuur (AB) en een dagelijks bestuur (DB). Het algemeen bestuur van de veiligheidsregio bestaat uit de 26 burgemeesters van de gemeenten in de veiligheidsregio Utrecht. Het dagelijks bestuur bestaat uit een vertegenwoordiging vanuit het algemeen bestuur. De burgemeester vertegenwoordigt zijn gemeente in de veiligheidsregio en legt daarover verantwoording af in zijn eigen gemeenteraad.

Algemeen bestuur

Voorzitter: mevrouw S.A.M. Dijksma
Plaatsvervangend voorzitter: de heer drs. L.M.M. Bolsius
Secretaris: de heer J.R. Donker (algemeen directeur VRU)

 • De heer drs. L.M.M. Bolsius, Burgemeester Amersfoort
 • De heer jhr. M.A. Röell, Burgemeester Baarn
 • De heer R. van Bennekom, Burgemeester Bunnik
 • De heer M. van de Groep, Burgemeester Bunschoten
 • De heer mr. S.C.C.M. Potters, Burgemeester De Bilt
 • De heer M. Divendal, Burgemeester De Ronde Venen
 • De heer R. van Benthem RA, Burgemeester Eemnes
 • De heer G.P. Isabella, Burgemeester Houten
 • De heer mr. P.J.M. van Domburg, Burgemeester IJsselstein
 • De heer G.J. Bouwmeester, Burgemeester Leusden
 • De heer dr. L. de Graaf, Burgemeester Lopik
 • De heer G.F. Naafs, Burgemeester Utrechtse Heuvelrug
 • De heer A.J.H.T.H. Reinders, Burgemeester Stichtse Vecht
 • Mevrouw mr. P.J. van Hartskamp-de Jong, Burgemeester Montfoort
 • Mevrouw M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts, Burgemeester Nieuwegein
 • De heer D.C. de Vries, Burgemeester Oudewater
 • Mevrouw P. Doornenbal-van der Vlist, Burgemeester Renswoude
 • De heer J. A. van der Pas, Burgemeester Rhenen
 • De heer R.T. Metz, Burgemeester Soest
 • Mevrouw S.A.M. Dijksma, Burgemeester Utrecht
 • De heer K.J.G. Kats, Burgemeester Veenendaal
 • De heer S. Fröhlich, Burgemeester Vijfheerenlanden
 • Mevrouw drs. I.P. Meerts, Burgemeester Wijk bij Duurstede
 • De heer V.J.H. Molkenboer, Burgemeester Woerden
 • Mevrouw M. Jansen-van Harten, Burgemeester Woudenberg
 • De heer drs. J.J.L.M. Janssen, Burgemeester Zeist

Contactpersoon

Mevrouw D. Raaijmakers, tel. 088-878 3974 of e-mail bestuurlijke.zaken@vru.nl

Dagelijks bestuur

Voorzitter: mevrouw S.A.M. Dijksma
Plaatsvervangend voorzitter: de heer drs. L.M.M. Bolsius
Secretaris: de heer J.R. Donker (algemeen directeur VRU)

 • Mevrouw S.A.M. Dijksma - Portefeuille Algemene Zaken
 • De heer drs. L.M.M. Bolsius - Portefeuille HRM en Meldkamerdomein
 • De heer G.F. Naafs - Portefeuille Bedrijfsvoering en Financiën
 • De heer mr. S.C.C.M. Potters - Portefeuille Crisisbeheersing en GHOR
 • De heer dr. L. de Graaf - Portefeuille Risicobeheersing
 • De heer K.J.G. Kats - Portefeuille Brandweerrepressie en meldkamer

Contactpersoon

Mevrouw D. Raaijmakers, tel. 088-878 3974 of e-mail bestuurlijke.zaken@vru.nl.

Partners

Voor de vergaderingen van het algemeen bestuur worden ook de hoofdofficier van justitie, de eenheidschef van de politie, een vertegenwoordiger van de waterschappen, de commissaris van de Koning in de provincie Utrecht en de directeur Meldkamer Ambulancezorg (MKA) uitgenodigd. Andere crisispartners worden uitgenodigd als dat van belang is.

Commissies

Het algemeen bestuur heeft voor een aantal onderwerpen bestuurlijke adviescommissies ingesteld. Deze commissies adviseren het algemeen bestuur over de betreffende onderwerpen. De commissies bestaan uit leden van het algemeen bestuur en staan onder voorzitterschap van een lid van het dagelijks bestuur. Op dit moment heeft de VRU de volgende adviescommissies:

 • Risicobeheersing
 • Crisisbeheersing en GHOR
 • Brandweerrepressie
 • Bedrijfsvoering en Financiën
 • Gemeentesecretarissen Veiligheid