Specialismen

Binnen de VRU kennen we een aantal brandweerspecialismen. Dit zijn speciale taken, die belegd zijn bij specifieke teams en/of posten die daarvoor zijn opgeleid.

Onze specialismen:

  • Het hoogtereddingsteam (HRT)
  • Natuurbrandrisico
  • Waterongevallenbestrijding (brandweerduikers)
  • Quick Response Team (QRT)
  • Rietenkapbrandbestrijding.

Voor ieder specialisme leggen we in een video uit wat het precies inhoudt. Ook laten we zien voor welk type incidenten de teams uitrukken. Bekijk de video’s hieronder.

Hoogtereddingsteam

Het hoogtereddingsteam voert brandweertaken uit op plekken die heel hoog zijn, heel diep zijn of in besloten ruimtes. Voor deze taken zijn zij speciaal uitgerust. Bekijk de video om meer te weten te komen over dit specialisme.

Natuurbrandbestrijding

Binnen de Veiligheidsregio Utrecht ligt het natuurgebied de Utrechtse Heuvelrug. Dit is het op één na grootste aaneengesloten bos- en heidegebied van Nederland. Het is daarom belangrijk dat wij goed voorbereid zijn om branden in natuurgebieden te bestrijden. Bekijk de video voor meer informatie over dit specialisme.

Het Quick Response Team

Als er een incident plaatsvindt met grof of extreem geweld, zoals een terroristische aanslag, kan naast de politie ook ons Quick Response Team optreden. Zij hebben bij die incidenten een belangrijke hulpverleningstaak. Bekijk de video voor meer informatie over dit specialisme.

Waterongevallenbestrijding

Ook wel bekend als onze brandweerduikers. De duikteams treden op wanneer mensen te water zijn geraakt. Dat kan aan de oppervlakte zijn, maar ook op grote diepte. Bekijk de video om meer te weten te komen over dit specialisme.

Rietenkapbrandbestrijding

Dit specialisme is in het leven geroepen omdat het blussen van branden in gebouwen met rieten kappen zeer specialistisch werk is. Reguliere brandweerploegen krijgen daarbij ondersteuning van onze specialisten, die daar speciaal voor zijn getraind en over speciale blusmiddelen beschikken. Bekijk de video voor meer informatie.