Oefening dreiging hoogwater

26 mei 2023

Op 24 en 25 mei 2023 vond de interregionale oefening van de SCOR plaats. SCOR staat voor Samenwerking Crisisbeheersing Overstroming Randstad. Op 24 mei oefenden de operationele teams van de waterkolom en de algemene kolom (veiligheidsregio’s), op 25 mei de bestuurlijke teams van de waterkolom en de algemene kolom.

Plaatsvervangend voorzitter Lucas Bolsius van de coördinerend Veiligheidsregio Utrecht vindt de oefening een mooi voorbeeld van de complexe bovenregionale samenwerking: “We hebben in korte tijd een aantal grote dilemma’s besproken met veel verschillende partijen: vijf waterschappen, zeven veiligheidsregio’s, Rijkswaterstaat en Defensie. Partijen die voor het eerst met elkaar oefenden in een interregionaal beleidsteam. Het was mooi om te zien hoe iedereen constructief meedacht. We hebben veel inzichten met elkaar gedeeld over rollen, verantwoordelijkheden en samenwerking, ook in relatie tot de Rijksoverheid. Met name omdat er in onze oefening een grote kans op een overstroming was, waarbij honderden duizenden mensen preventief geëvacueerd zouden moeten worden. Oefenen in zo’n uitgebreide setting is nuttig gebleken!”

Het doel van de interregionale samenwerking is de gezamenlijke bovenregionale voorbereiding op de crisisbeheersing bij een (dreigende) overstroming. Hiermee wil de SCOR het aantal slachtoffers en de hoeveelheid schade beperken door een eventuele overstroming in de Randstad.

Scenario met hoogwater en dreigende dijkdoorbraak

Tijdens de oefening was er boven de Rijn sprake van een zware depressie, gecombineerd met veel smeltwater uit de Alpen. Er kwamen grote hoeveelheden water richting Nederland. Gevolg: een hoge afvoer op de Rijn. De waterbeheerders waren alert en bereidden zich voor op hogere waterstanden dan in 1995. In de oefening dreigde een doorbraak van de dijken en daardoor overstroming van grote delen van de Randstad. In de oefening werd interregionaal opgeschaald.

Wie nemen deel aan de SCOR?

In de SCOR zijn zeven veiligheidsregio’s vertegenwoordigd, vijf waterschappen, drie provincies en daarnaast Rijkswaterstaat. In de oefeningen deden naast bovengenoemde partijen ook het ministerie van Defensie en het Watermanagement Centrum Nederland mee.

Het laatste nieuws

Digitale nieuwsbrief brengt laatste VRU nieuws op presenteerblaadje

31 mei 2023
Wil je interessant nieuws over de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) niet missen? Meld je dan aan voor de digitale nieuwsbrief van de VRU. Hierin delen wij nieuws op een aantrekkelijke manier en krijg je het op een presenteerblaadje aangereikt.

Verhoogd risico op natuurbrand vanaf 31 mei

30 mei 2023
Het is momenteel erg droog in de natuur. De brandweer en natuurbeheerders zijn daarom extra alert. Door de aanhoudende droogte is de kans op een snel uitbreidende natuurbrand namelijk groot. Daarom wordt vanaf 31 mei 2023 00:00 uur opgeschaald naar fase 2: een verhoogd risico op natuurbrand.

Informatie over lopende en afgehandelde incidenten

22 mei 2023
Op VRU.nl kun je voortaan informatie vinden over lopende en afgehandelde incidenten.