Korte brand in gemeentehuis Soest - laatste update: dinsdag 28 november 2023 - 01:06

Oefening dreiging hoogwater

26 mei 2023

Op 24 en 25 mei 2023 vond de interregionale oefening van de SCOR plaats. SCOR staat voor Samenwerking Crisisbeheersing Overstroming Randstad. Op 24 mei oefenden de operationele teams van de waterkolom en de algemene kolom (veiligheidsregio’s), op 25 mei de bestuurlijke teams van de waterkolom en de algemene kolom.

Plaatsvervangend voorzitter Lucas Bolsius van de coördinerend Veiligheidsregio Utrecht vindt de oefening een mooi voorbeeld van de complexe bovenregionale samenwerking: “We hebben in korte tijd een aantal grote dilemma’s besproken met veel verschillende partijen: vijf waterschappen, zeven veiligheidsregio’s, Rijkswaterstaat en Defensie. Partijen die voor het eerst met elkaar oefenden in een interregionaal beleidsteam. Het was mooi om te zien hoe iedereen constructief meedacht. We hebben veel inzichten met elkaar gedeeld over rollen, verantwoordelijkheden en samenwerking, ook in relatie tot de Rijksoverheid. Met name omdat er in onze oefening een grote kans op een overstroming was, waarbij honderden duizenden mensen preventief geëvacueerd zouden moeten worden. Oefenen in zo’n uitgebreide setting is nuttig gebleken!”

Het doel van de interregionale samenwerking is de gezamenlijke bovenregionale voorbereiding op de crisisbeheersing bij een (dreigende) overstroming. Hiermee wil de SCOR het aantal slachtoffers en de hoeveelheid schade beperken door een eventuele overstroming in de Randstad.

Scenario met hoogwater en dreigende dijkdoorbraak

Tijdens de oefening was er boven de Rijn sprake van een zware depressie, gecombineerd met veel smeltwater uit de Alpen. Er kwamen grote hoeveelheden water richting Nederland. Gevolg: een hoge afvoer op de Rijn. De waterbeheerders waren alert en bereidden zich voor op hogere waterstanden dan in 1995. In de oefening dreigde een doorbraak van de dijken en daardoor overstroming van grote delen van de Randstad. In de oefening werd interregionaal opgeschaald.

Wie nemen deel aan de SCOR?

In de SCOR zijn zeven veiligheidsregio’s vertegenwoordigd, vijf waterschappen, drie provincies en daarnaast Rijkswaterstaat. In de oefeningen deden naast bovengenoemde partijen ook het ministerie van Defensie en het Watermanagement Centrum Nederland mee.

Het laatste nieuws

Connect & Empower event diversiteit en inclusie

27 november 2023
Op 21 november ontmoetten verschillende collega’s van de politie, Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, Veiligheidsregio Flevoland en de VRU elkaar tijdens het Connect & Empower event in Baarn. Aan bod kwam hoe je in een wereld waarin veelal traditionele (masculiene) normen heersen tot jezelf kunt blijven en je eigen unieke identiteit kunt behouden en versterken.

VRU maakt afspraken over een 'great place to work'

20 november 2023
De VRU heeft als ambitie om een 'great place to work' te zijn voor íedereen. Maar, door dit alleen maar te zeggen kom je er natuurlijk niet. Daarom voegen we nu de daad bij het woord en hebben we afspraken gemaakt om dit ook daadwerkelijk te zijn. Hiervoor heeft directeur Karen van Elk namens de VRU het charter 'diversiteit in organisaties' ondertekend.

Staatssecretaris Van der Maat (J&V) bezoek Utrechtse HUB

15 november 2023
Woensdag 15 november kregen we bijzonder bezoek: Staatssecretaris Christophe van der Maat bezocht samen met directeur-generaal Migratie Annet Bertram, directeur Nationale Opvang Organisatie voor ontheemden uit Oekraïne (NOO) Ronald Roosdorp en Manager Beleid van de programma-directie Oekraïense ontheemde Marije van der Werff onze HUB in de Jaarbeurs in Utrecht.