Gertjan: “In een onvoorziene situatie brengen we zorg samen”

Ruim drie jaar geleden begon Gertjan van der Steeg bij de VRU als Specialist Vakbekwaamheid GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio). Bij zijn start werd gevraagd of hij ook een pikettaak op zich wilde nemen. Sindsdien kan Gertjan bij incidenten opgeroepen worden als Officier van Dienst Geneeskundig (OvDG). En daar heeft hij nog geen seconde spijt van gehad.

“Door mijn achtergrond in de ambulancezorg was deze pikettaak een logische keuze.

Als OvDG heb ik een leidinggevende taak en word ik opgeroepen bij incidenten waarbij coördinatie en aansturing nodig is op het gebied van acute en publieke gezondheidszorg. Je kijkt met een helikopterview naar een incident: wat zijn precies de gevolgen van het incident en zien we niks over het hoofd? Heeft het incident invloed op de zorg voor of het welzijn van mensen? Met wie moeten we afstemmen, wat moet er allemaal geregeld worden? Alles met als doel dat een incident vlot en soepel wordt afgehandeld en slachtoffers en betrokkenen de juiste zorg krijgen.

In de afgelopen twee jaar heb ik enorm veel meegemaakt als OvDG. Je krijgt in deze rol te maken met heel veel verschillende type incidenten. De OvDG heeft bijvoorbeeld een taak bij grote ongevallen met meerdere slachtoffers en betrokkenen. De ambulancedienst richt zich dan op het behandelen en vervoeren van de slachtoffers en wij sturen deze processen aan. Hiervoor stemmen we af met verschillende betrokken partijen zoals de politie, brandweer en soms ook met de collega’s van bevolkingszorg. Daarnaast betrek je als OvDG ook gelijk partners zoals de GGD regio Utrecht wanneer er bijvoorbeeld psychosociale opvang nodig is.

Ook bij ‘gewoon’ een brand kunnen wij een rol hebben; met name als de gevolgen van een brand voor de zorg groot zijn. Denk aan een brand in een zorgcentrum of andere plek met kwetsbare mensen. Of zoals laatst, een brand op de spoedeisende hulp van een groot ziekenhuis. Dat heeft natuurlijk gevolgen voor de zorg die dat ziekenhuis kan bieden. Samen met partners zoek je dan uit wat de gevolgen precies zijn en hoe we de impact op de zorg zo klein mogelijk kunnen houden. Bijvoorbeeld met de meldkamer ambulancezorg: de centralisten daar moeten weten dat die afdeling Spoedeisende Hulp buiten dienst is, zodat ze ambulances naar andere ziekenhuizen kunnen sturen.

Het kunnen dus allerlei typen incidenten zijn. Er staat me een ernstig werkongeval bij, waarbij er een grote inzet van hulpdiensten was. Het slachtoffer moest gereanimeerd worden. Uiteraard gaat dan de eerste zorg naar het slachtoffer zelf, daar komt de ambulancedienst voor. Maar op zo’n werklocatie heb je te maken met een grote groep collega’s die het ziet gebeuren. Dat heeft een enorme impact. Hoe en waar worden zij opgevangen? Hebben zij psychosociale hulp nodig? Ontstaat er onrust? Die zorg, daarover buigen wij ons over, samen met onze ketenpartners. Wij zorgen dat de juiste processen en mensen worden ingeschakeld.

Die afstemming met partners is cruciaal en echt samenspel. Zo werd ik laatst opgepiept voor een incident waarbij iemand van een flat dreigde te springen. Bij zo’n incident komen verschillende hulpverleners in actie: het Quick Response Team (QRT) van de brandweer, de Dienst Speciale Interventies (DSI) van de politie en uiteraard de ambulancezorg. Dat vraagt dan veel afstemming met elkaar. Maar denk ook aan incidenten waarbij gevaarlijke stoffen vrijkomen. We stemmen dan af met de Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS), van het onderdeel Medische Milieukunde van de GGDrU, om de negatieve effecten en gezondheidsrisico’s van zo’n gevaarlijke stof zoveel mogelijk te beperken.

Wat helaas bij ons werk hoort, is dat incidenten waarvoor we worden opgeroepen ook niet goed aflopen. Dat gaat je niet in de koude kleren zitten. Dat hoort misschien bij het werk, maar het doet wel wat met je. Ook zorgt het voor een drukke agenda, want je doet je werk als OvDG naast je reguliere werk.

Toch blijft het bijzonder, dankbaar en, door de afwisselende inzetten, ook leuk werk. Het geeft voldoening om op deze manier iets te kunnen doen voor een mens en bij te dragen aan de zorg voor de samenleving. En dit is natuurlijk ook waar de VRU voor staat. We zijn er om incidenten en crises op te lossen. En ik vind het mooi dat ik daar als OvDG een bijdrage aan kan leveren.”