GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio)

Tijdens een ramp of crisis leveren verschillende organisaties geneeskundige zorg aan slachtoffers. Denk aan ziekenhuizen, de regionale ambulancevoorziening, huisartsen, het Rode Kruis, de GGD en overige zorginstellingen. Het is belangrijk om in crisissituaties het werk van al die verschillende zorgorganisaties goed op elkaar te laten aansluiten, zodat inwoners van de regio zo snel mogelijk passende zorg krijgen. De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) coördineert de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises. De GHOR is onderdeel van de VRU.

Tijdens rampen en crises

Tijdens grote ongevallen en rampen coördineert de GHOR de samenwerking tussen die verschillende geneeskundige hulpdiensten, zodat ze samen één hulpverleningsketen vormen. Daarnaast is de GHOR tijdens een ramp of crisis het aanspreekpunt van de geneeskundige hulpverleningsketen voor het openbaar bestuur en werkt de GHOR samen met de andere hulpverleningsketens zoals brandweer, politie en bevolkingszorg (gemeente).

Wil je meer weten over de taken die de GHOR en haar geneeskundige partners tijdens een ramp of crisis uitvoeren? Bekijk dan onderstaande animatie:

Voorbereiding op rampen en crises

Wanneer er géén sprake is van een ramp of crisis werkt de GHOR door advisering en informatievoorziening aan een goede voorbereiding van de geneeskundige hulpverlening tijdens een crisis. Een voorbeeld hiervan is het opstellen en het oefenen van plannen en procedures die nodig zijn tijdens een crisis. De daadwerkelijke uitvoering van de geneeskundige hulpverlening blijft steeds een verantwoordelijkheid van de zorginstellingen en zorgverleners zelf.

Zo werkt de GHOR eraan dat de gezondheidszorg, meteen wanneer dat nodig is, kan opschalen naar grootschalige hulpverlening. De GHOR maakt afspraken met de verschillende geneeskundige hulpverleningsorganisaties over hun rol bij crises en adviseert over risicobeheersing en crisisbeheersing.

Meer informatie over de GHOR

Voor meer informatie kan je contact met ons opnemen via e-mailadres ghor@vru.nl.