Korte brand in gemeentehuis Soest - laatste update: dinsdag 28 november 2023 - 01:06
Charter Diversiteit

VRU maakt afspraken over een 'great place to work'

20 november 2023

De VRU heeft als ambitie om een 'great place to work' te zijn voor íedereen. Maar, door dit alleen maar te zeggen kom je er natuurlijk niet. Daarom voegen we nu de daad bij het woord en hebben we afspraken gemaakt om dit ook daadwerkelijk te zijn. Hiervoor heeft directeur Karen van Elk namens de VRU het charter 'diversiteit in organisaties' ondertekend.

Wat is het Charter Diversiteit?

Het Charter Diversiteit richt zich op meerdere dimensies van diversiteit in een organisatie: denk aan arbeidsvermogen, etnisch-culturele diversiteit, gender, leeftijd en LHBTI+. Door je als organisatie hierbij aan te sluiten, committeer je je aan een aantal afspraken. Er zijn 471 organisaties die al eerder het charter hebben getekend; op donderdag 16 november 2023 zijn daar dertien organisaties bijgekomen, waaronder de VRU. Heel verschillende organisaties, zowel uit de publieke als de private sector, variërend van WE fashion tot de gemeente Helmond; allen met de ambitie om meer verschillende mensen in een organisatie te krijgen.

Charter Diversiteit

Waarom is het belangrijk om verschillende mensen te hebben in een organisatie?

Succesvolle organisaties profiteren van de verscheidenheid onder de medewerkers. Ze kunnen verschillen in talent, achtergrond, leeftijd, en culturele bagage zorgen voor een vruchtbare creativiteit en vernieuwing. Een mooie mix van mensen draagt bij aan een werkklimaat waar alle collega’s zich veilig en gewaardeerd voelen.

Om dit als organisatie te bereiken, hebben we als VRU bijvoorbeeld de volgende doelen gesteld die we de komende tijd willen naleven:

  • We nemen meer mensen aan met een afstand tot de arbeidsmarkt.
  • We dragen in onze organisatie uit dat jezelf zijn werkt. Je mag er zijn, wie je ook bent.
  • We spreken met onze vacatures een brede(re) doelgroep aan en we sluiten geen mensen uit.
  • We dragen ons steentje bij aan het vergroten van meer kansengelijkheid voor jongeren. Dit doen we bijvoorbeeld door een samenwerking aan te gaan met JINC.

Hoe gaan we ons aan de nieuwe afspraken houden?

Deze doelstellingen werken we verder uit in een plan van aanpak. Zo vertellen we niet alleen dát we een diverse organisatie belangrijk vinden, maar we werken er ook daadwerkelijk aan. Zo hopen we als VRU op den duur écht een great place to work te zijn voor alle collega’s.

Karen van Elk ondertekent charter diversiteit
Directeur Karen van Elk ondertekent namens de VRU het charter Diversiteit in organisaties

Het laatste nieuws

Connect & Empower event diversiteit en inclusie

27 november 2023
Op 21 november ontmoetten verschillende collega’s van de politie, Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, Veiligheidsregio Flevoland en de VRU elkaar tijdens het Connect & Empower event in Baarn. Aan bod kwam hoe je in een wereld waarin veelal traditionele (masculiene) normen heersen tot jezelf kunt blijven en je eigen unieke identiteit kunt behouden en versterken.

Staatssecretaris Van der Maat (J&V) bezoek Utrechtse HUB

15 november 2023
Woensdag 15 november kregen we bijzonder bezoek: Staatssecretaris Christophe van der Maat bezocht samen met directeur-generaal Migratie Annet Bertram, directeur Nationale Opvang Organisatie voor ontheemden uit Oekraïne (NOO) Ronald Roosdorp en Manager Beleid van de programma-directie Oekraïense ontheemde Marije van der Werff onze HUB in de Jaarbeurs in Utrecht.

Jaarbeurs nog steeds overvol

7 november 2023
De Veiligheidsregio Utrecht heeft een doorstroomlocatie (Hub) in de Jaarbeurs in Utrecht voor Oekraïense vluchtelingen. Begin oktober trokken voorzitter Veiligheidsregio Sharon Dijksma en directeur VRU Jaap Donker aan de bel om snel duurzame plekken voor Oekraïners in het hele land te regelen, want de Jaarbeurs was overvol. Op dit moment is dat nog steeds het geval. De situatie wordt inmiddels steeds nijpender.