Veiligheidsregio’s werken samen

21 maart 2023

Brandweer Gooi en Vechtstreek, Brandweer Flevoland en Brandweer Utrecht werken al jaren op verschillende terreinen samen. Bij een nadere kennismaking van de directies is er een nieuw convenant getekend in het kader van de interregionale inzet van de brandweer. 

Snelle hulp van de brandweer

De burger heeft recht op de snelste hulp. Daarom maken brandweerkorpsen sinds jaar en dag gebruik van elkaars voertuigen (inclusief bemensing) voor inzetten bij incidenten over de regiogrens heen.

De afspraken zijn voor het laatst in 2015 vastgelegd. Deze afspraken zijn tegen het licht gehouden en geactualiseerd in een nieuw convenant. Dit convenant is op 21 maart ondertekend door de directeuren van de veiligheidsregio’s.

Directies komen bijeen

De directieteams van de betrokken veiligheidsregio’s kwamen bijeen in het kader van de samenwerking op het terrein van brandweerzorg. Maar de directieteams hebben ook naar andere onderwerpen gekeken waar samenwerking mogelijk is, zoals bijvoorbeeld bij aanbestedingen.

Daarnaast wordt op dit moment wordt gewerkt aan een gezamenlijke meldkamer.

Het laatste nieuws

Oefening dreiging hoogwater

26 mei 2023
Op 24 en 25 mei 2023 vond de interregionale oefening van de SCOR plaats. SCOR staat voor Samenwerking Crisisbeheersing Overstroming Randstad. Op 24 mei oefenden de operationele teams van de waterkolom en de algemene kolom (veiligheidsregio’s), op 25 mei de bestuurlijke teams van de waterkolom en de algemene kolom.

Informatie over lopende en afgehandelde incidenten

22 mei 2023
Op VRU.nl kun je voortaan informatie vinden over lopende en afgehandelde incidenten.

1 mei maandelijkse sirenetest

1 mei 2023
Iedere eerste maandag van de maand om 12.00 uur worden alle 4278 sirenes (de WAS-palen) in Nederland getest. Zo ook op maandag 1 mei. De sirenes worden iedere eerste maandag van de maand getest, zodat iedereen het geluid herkent bij een ramp of zwaar ongeval. Het geluid van de sirenes duurt 1 minuut en 26 seconden.