Korte brand in gemeentehuis Soest - laatste update: dinsdag 28 november 2023 - 01:06

Terugblik symposium ‘Zorgcontinuïteit bij rampen en crises’

27 maart 2023

De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) en het Netwerk Acute Zorg Midden-Nederland (NAZMN) organiseerden in samenwerking een prikkelend symposium voor zorgpartners in de niet-acute zorg. Dit alles met als doel het gesprek te voeren over het belang van een goede voorbereiding en (regionale) samenwerking bij het bestrijden van rampen en crises. 

Vanuit het verzorgingsgebied van de VRU kwamen ruim 70 crisiscoördinatoren en managers van de Verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg, gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg bijeen op 16 februari in het Van der Valk hotel in Utrecht. 

Panelgesprek

Welke voorbereidingen op rampen en crises moeten zorgorganisaties zelf treffen? In welke situatie is de burgemeester betrokken? En wat is de rol van de GHOR? Dagvoorzitter Joris Prinssen, in het dagelijks leven Hoofd Calamiteitenhospitaal Utrecht, besprak bovenstaande vragen met de burgemeester van Nieuwegein Frans Backhuijs (voorzitter bestuurlijke adviescommissie Crisisbeheersing en GHOR bij de VRU), Nicolette Rigter (Directeur Publieke Gezondheid GGD regio Utrecht en GHOR) en Lukas van Spengler (Directeur Netwerk Acute Zorg Midden-Nederland). Een van de belangrijkste conclusies was dat het een groot voordeel is om elkaar al te kennen voor een crisis  en dat vooraf investeren in het netwerk helpt.  

“Besef dat je als zorginstelling onderdeel bent van de keten. Houd elkaar daarin vast.” Lukas van Spengler

“Mijn taak is vooral om de maatschappelijke impact van een crisis te managen. Om dit goed te kunnen laten verlopen is het belangrijk dat je elkaar kent.” Frans Backhuijs

“De GHOR zorgt er als onderdeel van de VRU voor dat als er moet worden opgeschaald dat slachtoffers van ongevallen, crises en rampen zo snel mogelijk passende zorg krijgen.” Nicolette Rigter

Workshops

Na het panelgesprek nam David Hoogerwerff, crisiscoördinator Maastricht UMC, iedereen mee in het scenario van het hoogwater in Limburg (2021) en de maatregelen die het ziekenhuis nam. David vertelde enthousiast over de overwegingen die van uur tot uur zijn gemaakt tot en met het vullen van zandzakken door zorgpersoneel. Vervolgens vertaalde Elsbeth Beeke (VRU) de Limburgse situatie naar die van de VRU. Daarnaast gaf ze de deelnemers praktische tips mee over hoe voor te bereiden in het gelal van hoog water.

Met de Covid-19 crisis nog vers in het geheugen, vertelde Milou Gerits (Arts infectieziektebestrijding) van de GGD regio Utrecht, over de werkwijze van de GGD en besprak zij het belang van optimale voorbereiding van de zorgsector op een volgende infectieziekte-uitbraak. Wanneer heeft een zorgorganisatie een meldplicht? Welke maatregelen kunnen instellingen zelf nemen? Milou besprak stellingen en prikkelde hiermee de deelnemers.

Indrukken symposium

“De belangrijkste take away voor mij is dat we ons niet alleen moeten voorbereiden op een crisis gerelateerd aan onze eigen zorgverlening. Een crisis van buitenaf zoals een overstroming of infectieziekte, is minstens zo ingrijpend en in sommige opzichten lastiger omdat je voor de informatievoorziening afhankelijk bent van anderen. Ik heb weer wat nieuwe ideeën om binnen de organisatie mee aan de slag te gaan, maar heb ook een beter beeld over welke ondersteuning we kunnen vragen bij GHOR. Een waardevolle ochtend dus!”, aldus een van de deelnemers werkzaam in de specialistische GGZ.

Koen van Dorland werkzaam als account- en netwerkfunctionaris bij de GHOR blikt tevreden terug op het symposium: “Als GHOR vinden wij het fijn om iedereen na een periode van contact op afstand weer fysiek aanwezig te zien. Het symposium is een mooie manier om kennis- en informatie uit te wisselen. Daarnaast biedt het voor ons als GHOR ook de mogelijkheid om een beeld op te halen over hoe de zorginstellingen in onze regio zijn voorbereid op rampen en crises, waar de knelpunten zitten en wat ons als keten nog te doen staat.”

Het laatste nieuws

Connect & Empower event diversiteit en inclusie

27 november 2023
Op 21 november ontmoetten verschillende collega’s van de politie, Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, Veiligheidsregio Flevoland en de VRU elkaar tijdens het Connect & Empower event in Baarn. Aan bod kwam hoe je in een wereld waarin veelal traditionele (masculiene) normen heersen tot jezelf kunt blijven en je eigen unieke identiteit kunt behouden en versterken.

VRU maakt afspraken over een 'great place to work'

20 november 2023
De VRU heeft als ambitie om een 'great place to work' te zijn voor íedereen. Maar, door dit alleen maar te zeggen kom je er natuurlijk niet. Daarom voegen we nu de daad bij het woord en hebben we afspraken gemaakt om dit ook daadwerkelijk te zijn. Hiervoor heeft directeur Karen van Elk namens de VRU het charter 'diversiteit in organisaties' ondertekend.

Staatssecretaris Van der Maat (J&V) bezoek Utrechtse HUB

15 november 2023
Woensdag 15 november kregen we bijzonder bezoek: Staatssecretaris Christophe van der Maat bezocht samen met directeur-generaal Migratie Annet Bertram, directeur Nationale Opvang Organisatie voor ontheemden uit Oekraïne (NOO) Ronald Roosdorp en Manager Beleid van de programma-directie Oekraïense ontheemde Marije van der Werff onze HUB in de Jaarbeurs in Utrecht.