Sirenetest ten onrechte niet afgegaan

3 april 2023

Elke maand testen wij de sirene. Dat is een proces wat uiterst zorgvuldig gebeurt en waarbij we een vier-ogen principe hanteren om te voorkomen dat de sirene ten onrechte afgaat. Het werkt als volgt: de centralisten selecteren in een speciale applicatie het juiste vinkje van het type alarm dat zij willen testen. Een stil alarm kun je bijvoorbeeld laten afgaan op één paal die na onderhoud weer in gebruik kan worden genomen. 

Sirene ten onrechte niet afgegaan

Rond 12.00 uur vonden er meerdere incidenten tegelijkertijd plaats, die op dat moment de aandacht van onze centralisten nodig hadden. Er is daarom de afweging gemaakt om de focus te leggen op de incidentenbestrijding waar wij op dat moment mee bezig waren. Zo waren er meerdere brandmeldingen tegelijkertijd, was er een woningbrand en werden onze rietenkapspecialisten ingezet in een andere regio. 

Volgende maand wordt de sirene als vanzelfsprekend weer op de normale wijze getest. 

Het laatste nieuws

Oefening dreiging hoogwater

26 mei 2023
Op 24 en 25 mei 2023 vond de interregionale oefening van de SCOR plaats. SCOR staat voor Samenwerking Crisisbeheersing Overstroming Randstad. Op 24 mei oefenden de operationele teams van de waterkolom en de algemene kolom (veiligheidsregio’s), op 25 mei de bestuurlijke teams van de waterkolom en de algemene kolom.

Informatie over lopende en afgehandelde incidenten

22 mei 2023
Op VRU.nl kun je voortaan informatie vinden over lopende en afgehandelde incidenten.

1 mei maandelijkse sirenetest

1 mei 2023
Iedere eerste maandag van de maand om 12.00 uur worden alle 4278 sirenes (de WAS-palen) in Nederland getest. Zo ook op maandag 1 mei. De sirenes worden iedere eerste maandag van de maand getest, zodat iedereen het geluid herkent bij een ramp of zwaar ongeval. Het geluid van de sirenes duurt 1 minuut en 26 seconden.