Jaap Donker en Gilbert Isabella openen de adembeschermingswerktplaats met een symbolische druk op een knop

Officiële opening adembeschermingswerkplaats in Houten

19 oktober 2022

In Houten was op woensdag 19 oktober 2022 de officiële opening van een pand waar alle werkzaamheden in het kader van persoonlijke beschermingsmiddelen van de brandweer en de brandweerkeuringen zullen plaatsvinden.

Adembeschermingswerkplaats

Op de nieuwe locatie worden voortaan alle werkzaamheden in het kader van adembescherming verricht. De werkzaamheden die in het gebouw verricht gaan worden, vinden nu op meerdere andere locaties in onze regio plaats. Door deze op één locatie te concentreren kan efficiënter gewerkt worden.

De VRU heeft het welzijn van haar medewerkers hoog in het vaandel. Daarom zijn de eisen ten aanzien van het verrichten van onderhoud aan ademlucht en schoon werken de afgelopen jaren al flink aangescherpt. Deze nieuwe locatie is duurzaam en voldoet volledig aan de eisen van deze tijd.

Jaarlijkse fysieke test en keuring

Alle brandweermensen worden jaarlijks fysiek getest en worden daarnaast periodiek gekeurd. Het dragen van adembescherming is onderdeel van de test en keuring. Het is daarom efficiënt dit op één locatie onder te brengen met de adembeschermingswerkplaats.

Duurzaam

Het gebouw maakt gebruik van duurzame warmte-opwekking. Daarmee draagt het bij aan ons streven naar een duurzame bedrijfsvoering waarbij wij met onze activiteiten bijdragen aan een duurzaam gezonde en veilige samenleving.

Het laatste nieuws

Oefening dreiging hoogwater

26 mei 2023
Op 24 en 25 mei 2023 vond de interregionale oefening van de SCOR plaats. SCOR staat voor Samenwerking Crisisbeheersing Overstroming Randstad. Op 24 mei oefenden de operationele teams van de waterkolom en de algemene kolom (veiligheidsregio’s), op 25 mei de bestuurlijke teams van de waterkolom en de algemene kolom.

Informatie over lopende en afgehandelde incidenten

22 mei 2023
Op VRU.nl kun je voortaan informatie vinden over lopende en afgehandelde incidenten.

1 mei maandelijkse sirenetest

1 mei 2023
Iedere eerste maandag van de maand om 12.00 uur worden alle 4278 sirenes (de WAS-palen) in Nederland getest. Zo ook op maandag 1 mei. De sirenes worden iedere eerste maandag van de maand getest, zodat iedereen het geluid herkent bij een ramp of zwaar ongeval. Het geluid van de sirenes duurt 1 minuut en 26 seconden.