Korte brand in gemeentehuis Soest - laatste update: dinsdag 28 november 2023 - 01:06
Jaap Donker en Gilbert Isabella openen de adembeschermingswerktplaats met een symbolische druk op een knop

Officiële opening adembeschermingswerkplaats in Houten

19 oktober 2022

In Houten was op woensdag 19 oktober 2022 de officiële opening van een pand waar alle werkzaamheden in het kader van persoonlijke beschermingsmiddelen van de brandweer en de brandweerkeuringen zullen plaatsvinden.

Adembeschermingswerkplaats

Op de nieuwe locatie worden voortaan alle werkzaamheden in het kader van adembescherming verricht. De werkzaamheden die in het gebouw verricht gaan worden, vinden nu op meerdere andere locaties in onze regio plaats. Door deze op één locatie te concentreren kan efficiënter gewerkt worden.

De VRU heeft het welzijn van haar medewerkers hoog in het vaandel. Daarom zijn de eisen ten aanzien van het verrichten van onderhoud aan ademlucht en schoon werken de afgelopen jaren al flink aangescherpt. Deze nieuwe locatie is duurzaam en voldoet volledig aan de eisen van deze tijd.

Jaarlijkse fysieke test en keuring

Alle brandweermensen worden jaarlijks fysiek getest en worden daarnaast periodiek gekeurd. Het dragen van adembescherming is onderdeel van de test en keuring. Het is daarom efficiënt dit op één locatie onder te brengen met de adembeschermingswerkplaats.

Duurzaam

Het gebouw maakt gebruik van duurzame warmte-opwekking. Daarmee draagt het bij aan ons streven naar een duurzame bedrijfsvoering waarbij wij met onze activiteiten bijdragen aan een duurzaam gezonde en veilige samenleving.

Het laatste nieuws

Connect & Empower event diversiteit en inclusie

27 november 2023
Op 21 november ontmoetten verschillende collega’s van de politie, Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, Veiligheidsregio Flevoland en de VRU elkaar tijdens het Connect & Empower event in Baarn. Aan bod kwam hoe je in een wereld waarin veelal traditionele (masculiene) normen heersen tot jezelf kunt blijven en je eigen unieke identiteit kunt behouden en versterken.

VRU maakt afspraken over een 'great place to work'

20 november 2023
De VRU heeft als ambitie om een 'great place to work' te zijn voor íedereen. Maar, door dit alleen maar te zeggen kom je er natuurlijk niet. Daarom voegen we nu de daad bij het woord en hebben we afspraken gemaakt om dit ook daadwerkelijk te zijn. Hiervoor heeft directeur Karen van Elk namens de VRU het charter 'diversiteit in organisaties' ondertekend.

Staatssecretaris Van der Maat (J&V) bezoek Utrechtse HUB

15 november 2023
Woensdag 15 november kregen we bijzonder bezoek: Staatssecretaris Christophe van der Maat bezocht samen met directeur-generaal Migratie Annet Bertram, directeur Nationale Opvang Organisatie voor ontheemden uit Oekraïne (NOO) Ronald Roosdorp en Manager Beleid van de programma-directie Oekraïense ontheemde Marije van der Werff onze HUB in de Jaarbeurs in Utrecht.