Korte brand in gemeentehuis Soest - laatste update: dinsdag 28 november 2023 - 01:06

Meer en heftigere natuurbranden

9 februari 2023

Nederland krijgt in de toekomst te maken met meer en onbeheersbare natuurbranden. In droge periodes kunnen branden zo groot worden dat ze niet meer te blussen zijn, zo blijkt uit onderzoek. Oorzaken zijn de toenemende droogte en warmte. De onderzoekers pleiten daarom voor een nationaal actieplan om het ontstaan en verspreiden van natuurbranden te voorkomen.

Klimaatverandering

In Nederland komen ieder jaar honderden natuurbranden voor. Er zijn echter grote verschillen tussen natte en droge jaren. Door de klimaatverandering is Nederland de afgelopen jaren warmer, droger en zonniger geworden en de verwachting is dat deze trend doorzet. In grote delen van ons land zal de grondwaterstand dalen waardoor planten en bomen vaker brandbaar worden. Ook op plekken waar nu nog geen natuurbranden voorkomen. Daarnaast neemt het aantal dagen toe waarop er meer kans op natuurbrand is en worden de branden ook intenser, zeggen de onderzoekers van het Nederlands Instituut voor Publieke Veiligheid (NIPV), het KNMI, Wageningen University & Research (WUR), de Vrije Universiteit (VU) en Deltares.

De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) is voorbereid

Dat natuurbranden in Nederland voor komen is een gegeven en de kans neemt alleen maar toe. De VRU zet in op het voorkomen van onbeheersbare natuurbranden door het nemen van preventieve maatregelen. Maar ook door natuurbranden op een slimme manier te bestrijden.

Preventieve maatregelen

De VRU is al volop bezig om samen met gemeenten en natuurbeheerders maatregelen te treffen tegen onbeheersbare natuurbranden, zoals voorgesteld door de onderzoekers. Zo adviseert zij natuurbeheerders over de bereikbaarheid en toegankelijkheid van natuurgebieden. Denk aan het aanleggen van brandgangen waardoor branden minder snel overslaan en de brandweer beter bij de brandhaard kan komen. Ook denkt de VRU samen met natuurbeheerders na over hoe natuurgebieden slimmer ingericht kunnen richten. Door te variëren in bomen- en plantensoorten kunnen natuurbranden vertragen en kan de omvang worden beperkt.

Wat je zelf kunt doen om natuurbrand te voorkomen

Op de website van de VRU is informatie te vinden over wat je zelf kunt doen om natuurbrand te voorkomen.

Wanneer een natuurbrand uitbreekt

De brandweer van de VRU houdt de droogte in de natuur continue in de gaten. En zet extra personeel en materieel in als het risico op een natuurbrand toeneemt. De VRU beschikt over specialistische voertuigen voor het bestrijden van natuurbranden. Deze voertuigen staan verspreid over het gebied zodat de brandweer snel bij de brand is.

Om ervoor te zorgen dat er voldoende bluswater is, zijn er in de natuurgebieden extra putten aangelegd. Samen met de brandweer oefenen natuurbeheerders regelmatig hoe een natuurbrand te bestrijden.

Het laatste nieuws

Connect & Empower event diversiteit en inclusie

27 november 2023
Op 21 november ontmoetten verschillende collega’s van de politie, Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, Veiligheidsregio Flevoland en de VRU elkaar tijdens het Connect & Empower event in Baarn. Aan bod kwam hoe je in een wereld waarin veelal traditionele (masculiene) normen heersen tot jezelf kunt blijven en je eigen unieke identiteit kunt behouden en versterken.

VRU maakt afspraken over een 'great place to work'

20 november 2023
De VRU heeft als ambitie om een 'great place to work' te zijn voor íedereen. Maar, door dit alleen maar te zeggen kom je er natuurlijk niet. Daarom voegen we nu de daad bij het woord en hebben we afspraken gemaakt om dit ook daadwerkelijk te zijn. Hiervoor heeft directeur Karen van Elk namens de VRU het charter 'diversiteit in organisaties' ondertekend.

Staatssecretaris Van der Maat (J&V) bezoek Utrechtse HUB

15 november 2023
Woensdag 15 november kregen we bijzonder bezoek: Staatssecretaris Christophe van der Maat bezocht samen met directeur-generaal Migratie Annet Bertram, directeur Nationale Opvang Organisatie voor ontheemden uit Oekraïne (NOO) Ronald Roosdorp en Manager Beleid van de programma-directie Oekraïense ontheemde Marije van der Werff onze HUB in de Jaarbeurs in Utrecht.