Koninklijke Erepenning voor Brandweer Soest/Soesterberg

3 juli 2023

“Deze organisatie is niet honderd jaar oud. Ze is honderd jaar jong", sprak burgemeester Rob Metz zaterdagmiddag 1 juli 2023 tijdens de receptie ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Vereniging Vrijwillige Brandweer van Soest. In een volle brandweerkazerne reikte hij de voorzitters van de vereniging in Soest, Edgar van Wijk, en in Soesterberg, Hans Storm, de Koninklijke Erepenning uit. Deze penning wordt namens koning Willem-Alexander toegekend uit respect voor waardevolle verdiensten voor de samenleving.

Voorzitter ad interim Edgar van Wijk van de vereniging Soest prees de verbondenheid tussen de verenigingen Soest en Soesterberg. Omdat de erepenning voor beide verenigingen is (de vereniging in Soesterberg bestaat dit jaar ook honderd jaar) zal de koninklijke onderscheiding elk jaar op de korpsavond van de posten Soest en Soesterberg officieel tussen de posten rouleren.

Postcommandant Martijn Steman benadrukte dat er in 100 jaar een hoop veranderd is, maar dat dit niet geldt voor de dienstbaarheid van de brandweer. Nog altijd staat de brandweer 24 uur per dag, zeven dagen in de week bij nacht en ontij klaar voor de gemeenschap. Hij nodigde burgemeester Metz uit om samen een plaquette te onthullen als herinnering aan het eeuwfeest.

Algemeen Directeur Jaap Donker bood namens de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) gelukwensen aan en een cheque om vrij te besteden. Hij zette tevens de aanwezige werkgevers in het zonnetje voor hun bereidheid om hun werknemers in de gelegenheid te stellen om uit te rukken in geval van alarm. Hij benadrukte dat werknemers werkzaam bij de brandweer een meerwaarde zijn, onder andere omdat zij zijn opgeleid tot BHV’er en snel kunnen handelen bij incidenten op de werkvloer.

Het laatste nieuws

2 oktober maandelijkse sirenetest

2 oktober 2023
Iedere eerste maandag van de maand om 12.00 uur worden alle 4278 sirenes (de WAS-palen) in Nederland getest. Zo ook op maandag 2 oktober. De sirenes worden iedere eerste maandag van de maand getest, zodat iedereen het geluid herkent bij een ramp of zwaar ongeval. Het geluid van de sirenes duurt 1 minuut en 26 seconden.

Nieuwe huisstijl voor Veiligheidsregio Utrecht

2 oktober 2023
Vandaag presenteert de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) haar nieuwe logo en bijbehorende huisstijl. Met deze nieuwe huisstijl gaat de VRU met de tijd mee en wordt voldaan aan alle eisen met betrekking tot digitale toegankelijkheid.

Noodopvang Oekraïense vluchtelingen in Jaarbeurs overvol: 'Sluiting opvang voor nieuwe vluchtelingen dreigt'

2 oktober 2023
De noodopvang voor Oekraïense vluchtelingen in de Utrechtse Jaarbeurs Hub loopt over. Daarover spraken burgemeester Sharon Dijksma van gemeente Utrecht en directeur VRU Jaap Donker vandaag (2 oktober) met de media. Als er niet snel duurzame plekken elders in het land komen, moeten we uiteindelijk nieuwe vluchtelingen weigeren bij de opvanglocatie in de Jaarbeurs.