Grote veiligheidsoefening in stationsgebied Utrecht

8 juni 2023

Op donderdag 8 juni 2023 vindt er een grote oefening plaats op en in de directe omgeving van station Utrecht Centraal. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) oefent samen met NS, ProRail, politie, Veiligheidsregio Utrecht, Openbaar Ministerie en gemeente Utrecht aan de hand van verschillende scenario’s hun inzet bij een grootschalig incident, de opvang van slachtoffers en de communicatie hierover met reizigers, passanten en inwoners van de gemeente.

Een groot deel van de oefening vindt plaats bij de betrokken organisaties zelf. Sommige onderdelen van de oefening vinden plaats op locaties in en rond het station en zijn dan beperkt zichtbaar voor het publiek. Hierover worden reizigers, passanten en omwonenden vooraf en tijdens de oefening geïnformeerd. De oefening start om 12.00 uur en duurt tot ongeveer 17.00 uur. Reizigers op spoor 1 t/m 4 moeten er rekening mee houden dat de lift en roltrap naar deze perrons niet bereikbaar zijn. De perrons zijn wel bereikbaar via de trap vanaf de hal en vice versa. Vanuit de grote fietsenstalling onder het bollendak kunnen reizigers niet via de middentunnel naar de perrons, en vice versa.

Tijdens de oefening trainen de verschillende deelnemers de operationele samenwerking in crisissituaties. De oefening in het stationsgebied is onderdeel van de multidisciplinaire oefening ‘Explosive Lion’ die onder leiding van de Explosieven Opruimingsdienst van 6 t/m 8 juni 2023 door heel Nederland plaatsvindt. Tijdens deze reeks van oefeningen vindt er een grootschalige inzet van de EOD plaats. Er is geen sprake van verhoogde dreiging, de hulpdiensten en andere betrokken partijen oefenen hun samenwerking. Overlast voor reizigers, passanten, omwonenden en bedrijven wordt zoveel mogelijk beperkt.

Om goed voorbereid te zijn op verschillende soorten incidenten wordt regelmatig geoefend door hulpdiensten en andere betrokken organisaties in Nederland. We oefenen in verschillende scenario’s van crises en rampen onze processen, de onderlinge communicatie en wie waar verantwoordelijk voor is. Oefenen is van essentieel belang, zodat we als het nodig is gezamenlijk snel en daadkrachtig kunnen optreden.

Q en A Grootschalige oefening Stationsgebied Utrecht (8 juni)

Wat is er aan de hand?

Op dit moment vindt er een gezamenlijke oefening plaats in het stationsgebied Utrecht, waarbij het Ministerie van Defensie (Explosieven Opruimingsdienst (EOD)), politie, gemeente Utrecht, Veiligheidsregio Utrecht, NS, ProRail, en Openbaar Ministerie betrokken zijn. De oefening is beperkt zichtbaar voor het publiek en duurt tot ongeveer 17.00 uur.

Waarom oefenen jullie?

Om goed voorbereid te zijn op verschillende soorten incidenten wordt regelmatig geoefend door hulpdiensten en organisaties. We oefenen in verschillende scenario’s van crises en rampen onze processen, de onderlinge communicatie en wie waar verantwoordelijk voor is. Oefenen hierin is van essentieel belang, zodat we als het nodig is snel, daadkrachtig en gezamenlijk kunnen optreden.

Waarom zijn de bewoners pas nu geïnformeerd over de oefening?

Om oefeningen zo realistisch mogelijk te houden voor de medewerkers die oefenen, zijn wij terughoudend om ruim van te voren de oefendatum te delen. Uiteraard moeten omwonenden wel vóór de oefening op de hoogte worden gesteld. Dat is de afgelopen dagen gebeurd. Wij beperken zo goed als mogelijk de overlast die door deze oefening zou kunnen ontstaan.

Wie doen er mee aan de oefening?

Aan deze oefening doen verschillende hulpdiensten en civiele partners mee: EOD, politie, gemeente Utrecht, Veiligheidsregio Utrecht, NS, ProRail en Openbaar Ministerie.

Hoeveel personen doen mee aan de oefening?

Het gaat om tientallen medewerkers van de hulpdiensten, EOD, NS, Prorail, gemeente Utrecht en Openbaar Ministerie. Er is ook een beperkt aantal voertuigen van de hulpdiensten aanwezig. Dit om overlast door de oefening zoveel mogelijk te beperken voor de omgeving.

Is de omgeving afgezet?


De directe omgeving van de ingang(en) naar het oefenterrein is afgezet voor enkele voertuigen van de hulpdiensten. Op het Smakkelaarsveld is een opstelplaats voor enkele voertuigen van de hulpdiensten, daarvoor is een omheining geplaatst. Het verkeer en passanten worden met behulp van verkeersregelaars en borden om de opstelplaats en voertuigen heen geleid.

Wat gebeurt op Utrecht Centraal station?

Een klein deel van Utrecht Centraal Station is gedurende de oefening niet toegankelijk voor het publiek. Reizigers op spoor 4 moeten er rekening mee houden dat de lift en roltrap niet bereikbaar zijn. De doorgang naar de fietsenstalling stationsplein oost via de middentunnel is tijdelijk niet toegankelijk.

Hinder voor reizigers op het station:

  • Vanuit de grote fietsenstalling onder het bollendak kunnen reizigers niet via de middentunnel naar de perrons, en omgekeerd. De overige uitgangen van de fietsenstalling kunnen gebruikt worden van/naar de stationshal.
  • Vanaf alle overige perrons, zijn de perrons van spoor 1 tm 4 niet te bereiken via de middentunnel. Andersom kunnen reizigers van spoor 1 tm 4 ook niet via de middentunnel naar andere perrons. Deze perrons zijn bereikbaar via de stationshal. Reizigers worden hierop ter plaatse attent gemaakt. Met tekstkarren worden passanten geïnformeerd over de oefening.
  • De lift en roltrap vanuit de hal naar spoor 1 t/m 4 zijn afgesloten. Deze perrons zijn via de trap bereikbaar vanaf de hal en vice versa. Voor reizigers die slecht ter been zijn of met kinderwagens reizen, kunnen NS medewerkers/beveiligers assisteren met het gebruik van de lift .

Zorgt de oefening voor hinder in de omgeving van het stationsgebied?

De oefening is deels zichtbaar voor het publiek. De scenario’s vinden in en direct naast het stationsgebied plaats. Er is een beperkt aantal voertuigen van de hulpdiensten aanwezig. Er is bewust gekozen voor een beperkt aantal om overlast in de omgeving zoveel mogelijk te beperken. De oefening duurt vanaf 12.00 uur en eindigt rond 17.00 uur.

Is er een specifieke reden waarom er juist daar wordt geoefend?

Wij trainen regelmatig op verschillende manieren en locaties. Samen met partners en soms zelfstandig om snel te kunnen handelen bij een grootschalig incident. Denk daarbij aan scenario’s zoals aantreffen van een verdacht pakketje/explosief of extreem geweld. Tijdens de oefening ervaren de verschillende deelnemers hoe het is om met elkaar samen te werken en te communiceren in crisissituaties. Treinverkeer en stations zijn van vitaal belang om Nederland bereikbaar te houden.

Is dit de eerste keer dat er op dit station geoefend wordt?

Er wordt vaker geoefend, ook op station Utrecht Centraal, maar het is de eerste keer dat met deze partijen op en rondom Utrecht Centraal wordt geoefend. Wij oefenen juist op deze specifieke locatie om met alle partners in het stationsgebied van elkaar te leren en snel te kunnen handelen en communiceren in crisissituaties.

Is er informatie binnengekomen over een aanstaande dreiging dat jullie nu samen deze oefening doen?

Nee dit is niet het geval.

Hoe garandeert u de veiligheid van uw medewerkers die aan de oefening meedoen?

Ter voorbereiding van alle oefening staan wij altijd wij uitgebreid stil bij de veiligheid van onze medewerkers. Hoe we die kunnen garanderen staat beschreven in een veiligheidsparagraaf. Deze maakt deel uit van het draaiboek en beschrijft wat de veiligheidsmaatregelen zijn voor deelnemers, medewerkers en omstanders. Op de oefenlocaties zijn veiligheidsofficiers aanwezig.

Waarom wordt er geoefend?

Om goed voorbereid te zijn op verschillende soorten incidenten wordt regelmatig geoefend door hulpdiensten en andere betrokken organisaties in Nederland. We oefenen in verschillende scenario’s van crises en rampen onze processen, de onderlinge communicatie en wie waar verantwoordelijk voor is. Oefenen is van essentieel belang, zodat we als het nodig is gezamenlijk snel en daadkrachtig kunnen optreden.

Het laatste nieuws

2 oktober maandelijkse sirenetest

2 oktober 2023
Iedere eerste maandag van de maand om 12.00 uur worden alle 4278 sirenes (de WAS-palen) in Nederland getest. Zo ook op maandag 2 oktober. De sirenes worden iedere eerste maandag van de maand getest, zodat iedereen het geluid herkent bij een ramp of zwaar ongeval. Het geluid van de sirenes duurt 1 minuut en 26 seconden.

Nieuwe huisstijl voor Veiligheidsregio Utrecht

2 oktober 2023
Vandaag presenteert de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) haar nieuwe logo en bijbehorende huisstijl. Met deze nieuwe huisstijl gaat de VRU met de tijd mee en wordt voldaan aan alle eisen met betrekking tot digitale toegankelijkheid.

Noodopvang Oekraïense vluchtelingen in Jaarbeurs overvol: 'Sluiting opvang voor nieuwe vluchtelingen dreigt'

2 oktober 2023
De noodopvang voor Oekraïense vluchtelingen in de Utrechtse Jaarbeurs Hub loopt over. Daarover spraken burgemeester Sharon Dijksma van gemeente Utrecht en directeur VRU Jaap Donker vandaag (2 oktober) met de media. Als er niet snel duurzame plekken elders in het land komen, moeten we uiteindelijk nieuwe vluchtelingen weigeren bij de opvanglocatie in de Jaarbeurs.