fotocollage van mensen van de brandweer en crisisbeheersing

Bestuursagenda 2024-2027 vastgesteld

7 juli 2023

Op 3 juli jl. heeft het bestuur van de VRU de Bestuursagenda 2024-2027 vastgesteld. Hierin is vastgelegd waar we ons als Veiligheidsregio de komende jaren mee gaan bezig houden en wat onze taken zijn.

We krijgen als veiligheidsregio steeds vaker te maken met complexe en langdurige crises en gecompliceerde inzetten en speelvelden. Denk bijvoorbeeld aan corona en de opvang van vluchtelingen, maar ook aan de energietransitie en extreme weersomstandigheden. Dit ander type crises geeft ons ook een andere rol, met meer focus op coördinatie en regie.

Focus op thema's

Een dichtgetimmerd plan maken voor de komende vier jaar lijkt daarom niet realistisch; daarom gaan we uit van een koers. Binnen deze koers hebben we vier thema's gekozen waarop we ons in de beleisdperiode 2024-2027 gaan focussen: Toekomstbestendige brandweerzorg, Veilige en gezonde leefomgeving, Versterking crisisbeheersing en Great place to work.

Lees meer in onze bestuursagenda 2024-2027.

Het laatste nieuws

2 oktober maandelijkse sirenetest

2 oktober 2023
Iedere eerste maandag van de maand om 12.00 uur worden alle 4278 sirenes (de WAS-palen) in Nederland getest. Zo ook op maandag 2 oktober. De sirenes worden iedere eerste maandag van de maand getest, zodat iedereen het geluid herkent bij een ramp of zwaar ongeval. Het geluid van de sirenes duurt 1 minuut en 26 seconden.

Nieuwe huisstijl voor Veiligheidsregio Utrecht

2 oktober 2023
Vandaag presenteert de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) haar nieuwe logo en bijbehorende huisstijl. Met deze nieuwe huisstijl gaat de VRU met de tijd mee en wordt voldaan aan alle eisen met betrekking tot digitale toegankelijkheid.

Noodopvang Oekraïense vluchtelingen in Jaarbeurs overvol: 'Sluiting opvang voor nieuwe vluchtelingen dreigt'

2 oktober 2023
De noodopvang voor Oekraïense vluchtelingen in de Utrechtse Jaarbeurs Hub loopt over. Daarover spraken burgemeester Sharon Dijksma van gemeente Utrecht en directeur VRU Jaap Donker vandaag (2 oktober) met de media. Als er niet snel duurzame plekken elders in het land komen, moeten we uiteindelijk nieuwe vluchtelingen weigeren bij de opvanglocatie in de Jaarbeurs.