Brandweer

De brandweer in de provincie Utrecht maakt deel uit van de VRU-organisatie. We kennen de brandweer vooral van de brandbestrijding en andere hulpverlening. Maar de brandweer doet meer dan blussen alleen.

Brandweertaken repressie

Dit zijn de taken die de brandweer zoal voor zijn rekening neemt:

  • Beperken en bestrijden van brand inclusief het redden van mensen en dieren die bedreigd worden door brand;
  • Beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dier bij ongevallen inclusief het redden van mensen en dieren bij (water)ongevallen;
  • Verkennen van incidenten met gevaarlijke stoffen, verrichten van metingen, stabiliseren van het incident en het verrichten van ontsmetting;
  • Waarschuwen van de bevolking bij grote incidenten of rampen;

Om al deze verschillende situaties het hoofd te kunnen bieden, zijn er speciale teams voor de 'specialismen' duiken, hoogteredding, technische hulpverlening, natuurbrandbestrijding, gevaarlijke stoffen en rietenkapbrandbestrijding. Voor meer informatie over de brandweer en deze specialismen kun je terecht op de brandweerwebsite: www.brandweer.nl/onderwerpen. Alle repressieve taken van de brandweer vallen binnen de VRU onder de directie Brandweerrepressie.

VRU regiokaart met brandweerposten en gemeenten

Brandweerposten Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) heeft 71 brandweerposten. Kijk voor de indeling van brandweerposten en gemeenten naar de afbeelding hiernaast. De locaties van de brandweerposten vind je hier.

 

Risicobeheersing

De brandweer doet nog veel meer dan deze taken. De brandweer heeft in opdracht van de gemeenten ook een rol in toezicht & handhaving en brandpreventie. Zo geven we bijvoorbeeld advies bij vergunningverlening, bij de aanbouw van nieuwe woonwijken en bij evenementen. We voeren controles uit op verzoek van en in samenwerking met de gemeente bij bijvoorbeeld bedrijven, studentenhuizen, zorginstellingen en horeca. Al deze risicobeheersingstaken vallen binnen de VRU onder de directie Risicobeheersing. De missie van Risicobeheersing is:  We leveren samen met gemeenten, instellingen, bedrijven en burgers een bijdrage aan omgevingsveiligheid. Onze bijdrage zit aan de voorkant van de veiligheidsketen in het voorkomen en beperken van fysieke onveiligheid.

 

We houden ons bezig met:

  • Inzicht in risico’s en ontwikkelingen.
  • Advisering ter voorkoming van onveiligheid.
  • Risicogericht toezicht.
  • Vergroten veiligheidsbewustzijn.

(Brand)Veilig Leven

Onder de directie Risicobeheersing valt (Brand)Veilig Leven. De ontwikkelingen in onze samenleving maken het noodzakelijk dat burgers, bedrijven en instellingen veiligheidsbewust en handelingsbekwaam worden om de (brand)risico’s zoveel mogelijk te beperken. We stimuleren brandveilig gedrag door te vertellen wat je zelf kan doen om risico’s in jouw leefomgeving te beperken. En wat je kan doen als er toch brand uitbreekt. Risicovolle situaties nemen af als burgers, bedrijven en instellingen veilig(er) gaan handelen. We communiceren over het belang van een goede naleving en het verkleinen van risico’s. Met de ontwikkeling van nieuwe middelen spelen we in op actuele (brand)risico’s in de maatschappij. We richten ons op verschillende doelgroepen. We noemen dat (Brand)Veilig Leven.

Wist je dat een gemiddelde huiskamer binnen 3 minuten volledig in brand staat? Daarom is het zo belangrijk dat je weet hoe je brand voorkomt, hoe je brand snel ontdekt en hoe je veilig vlucht. Daarover lees je alles op de website van de brandweer.

Op de website van de brandweer lees je ook meer informatie over:

Brandonderzoek

Vanaf 1 januari 2015 doen twee brandonderzoekers van Veiligheidsregio Utrecht onderzoek naar de oorzaak van branden in onze regio. Door brandonderzoek hopen we meer inzicht te krijgen in hoe we brand kunnen voorkomen, welke invloed preventieve maatregelen hebben en hoe we branden zo veilig en effectief mogelijk kunnen bestrijden. Je zal de brandonderzoekers niet altijd tussen de smeulende resten van een uitgebrand pand zien rondlopen. Veel van het werk dat ze doen kan ook achter het bureau. Ze krijgen bijvoorbeeld informatie van de brandweermensen die de brand hebben geblust, bekijken foto's of werken samen met de politie.

Jeugdbrandweer VRU

In de Veiligheidsregio Utrecht zijn 20 jeugdbrandweerkorpsen actief. In deze korpsen leren jongens en meisjes tussen 12 en 18 jaar diverse brandweertechnieken- en tactieken. Ze krijgen les in bijna alles wat met de brandweer te maken heeft, daarnaast doen ze mee aan wedstrijden en organiseren we elk jaar een Jeugdbrandweer Oefenweek. Teamwork staat centraal in alle sport- en spelactiviteiten. Als het brandweervak je leukt lijkt kun je na de jeugdbrandweer gemakkelijker doorstromen naar een vrijwillig- of beroepsbrandweerkorps. Meer informatie over de jeugdbrandweer. 

Meer informatie

Je vindt alle informatie over de brandweer op de website www.brandweer.nl/. Je vindt op deze website ook tips en advies over brandpreventie en brandveilig wonen. En kijk ook hoe de brandweer werkt en de organisatie van de brandweer.