Opvang vluchtelingen

De VRU ondersteunt sinds maart 2022 regiobreed de gemeentelijke opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen. Sinds juli 2022 is daar de crisisnoodopvang voor asielzoekers bijgekomen.

Dat komt omdat de situatie in opvangcentrum Ter Apel onhoudbaar was. Daarom worden er naast de vluchtelingen uit Oekraïne nu ook vluchtelingen uit andere landen tijdelijk opgevangen in onze regio. We creëren voor hen crisisnoodopvang. Dat betekent dat de vluchtelingen kort worden opgevangen in een opvangcentrum en vanaf daar weer doorgaan naar een andere locatie.

Welke rol heeft de VRU?

De gemeenten staan aan de lat om daadwerkelijk uitvoering te geven aan de opvang van zowel Oekraïners als asielzoekers. Zij hebben daarbij behoefte aan ondersteuning met middelen en personele capaciteit. Om die reden is de VRU gestart met VRU Opvang Support om de 26 gemeenten in de regio Utrecht te ondersteunen bij de opvang van vluchtelingen. Door het creëren van een flexibele schil wil de VRU ondersteunen in de inhuur van capaciteit om opvang mogelijk te maken en gemeenten te ontzorgen. Wil jij hier zelf ook een bijdrage aan leveren? Stuur een mail naar opvangsupport@vru.nl.

Wat is het verschil tussen vluchtelingen uit Oekraïne en asielzoekers uit andere landen?

Een asielzoeker is iemand die internationale bescherming zoekt, waarbij het beroep op de vluchtelingenstatus nog niet bepaald is. In afwachting daarop wordt de asielzoeker allereerst opgevangen in een asielzoekerscentrum (azc).

Omdat Oekraïners 90 dagen visumvrij mogen reizen in de Europese Unie, hoeven zij geen asiel aan te vragen om legaal in Nederland te verblijven. Dit is nu verlengd naar 180 dagen. Inmiddels is er een Europese richtlijn Tijdelijke bescherming voor vluchtelingen uit Oekraïne. Dat betekent dat zij rechten hebben die veelal overeenkomen met de rechten die asielzoekers op grond van de Opvangrichtlijn ontvangen. Ook mogen Oekraïners werken in Nederland (Bron: Rijksoverheid)