Korte brand in gemeentehuis Soest - laatste update: dinsdag 28 november 2023 - 01:06

"We zetten hiermee een grote stap op het gebied van arbeidshygiëne"

Voor de veiligheid en gezondheid van brandweermensen is het cruciaal dat zij werken in schone bluskleding. Dit is een niet te onderschatten onderdeel van een goede arbeidshygiëne. Bij de aanbesteding voor het reinigen van bluskleding heeft de Veiligheidsregio Utrecht daarom de lat hoog gelegd. De uitkomst: een mooie samenwerking en een uniek reinigingsproces, waardoor alle brandweermannen en -vrouwen gegarandeerd werken in brandschone bluskleding.

Marco van Rooijen, Teammanager Persoonlijke Beschermingsmiddelen bij de VRU, vertelt meer over de aanbesteding, de samenwerking en het resultaat:

 “De aanbesteding van onze nieuwe bluskleding hebben wij samen met Veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek doorlopen. Dit is zo goed bevallen, dat we ook gezamenlijk de aanbesteding voor het reinigen van onze kleding hebben opgepakt. De belangrijkste eis in deze aanbesteding was dat de kleding ‘schoon’ moet zijn als het terugkomt van de wasserij. Dé vraag is dan natuurlijk wat schoon is en daar hebben we dan ook veel met elkaar over gesproken. Is de kleding schoon als we geen vlekken meer zien? Als er geen schadelijke stoffen meer in het pak zitten? Of een combinatie van deze twee? Na samen met externe experts uitvoerig onderzoek te hebben gedaan naar bestaande normen over ‘schoonheid’ van textiel, zijn we uitgekomen bij de ‘Oeko-Tex Standard 100’: een wereldwijd onafhankelijk testsysteem dat de grenswaarden voor gevaarlijke stoffen in textiel bepaalt. De normen uit dit systeem hebben we als uitgangspunt gebruikt voor de ‘mate van schoonheid’, waarin we de pakken van de wasserij terug willen krijgen."

Nieuwe samenwerking
"Ook is contact gezocht met het IFV over het onderzoeksrapport ‘Blootstelling Rook’ uit 2018. In dit rapport wordt een aantal stoffen benoemd met daarbij de gevaren van blootstelling aan deze stoffen. In het programma van eisen hebben we als eis opgenomen dat al deze gevaarlijke stoffen in het textiel na reiniging onder de normen van de eerder benoemde Oeko-Tex Standard 100 moeten zitten. Ook is als eis opgenomen dat dit moet worden aangetoond door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Als resultaat kwam het Belgische bedrijf DECONTEX als nieuwe wasserij uit de aanbesteding.

En die samenwerking is bijzonder prettig, het is een bedrijf gebleken dat echt met ons meedenkt. En niet onbelangrijk: ook de resultaten zijn enorm goed. Gereinigde kleding is in eerste instantie schoon van gevaarlijke stoffen. Dat is door Centexbel, een door de EU erkend onafhankelijk laboratorium, uitvoerig getest. Hiernaast worden de bluspakken ook gecontroleerd en waar nodig gerepareerd. Hierdoor zijn wij verzekerd dat de kleding die terugkomt ook echt gereed is voor een inzet. Dat is belangrijk, want we willen dat de gebruikers er echt op kunnen vertrouwen dat de kleding voldoet en beschermt tijdens het zware werk. Nog een groot voordeel: we werken nu met herbruikbare waszakken, waar we voorheen 15.000 a 20.000 plastic zakken per jaar gebruikten en weggooiden. Een mooie stap op het gebied van duurzaamheid!”

Unieke technologie
Oliver Williams, accountmanager FIRE bij DECONTEX, legt uit wat hun reinigingsproces zo succesvol maakt: “Om kleding te decontanimeren (vrij te maken van gevaarlijke stoffen), maken wij in het proces uitsluitend gebruik van vloeibaar CO2. Deze unieke technologie is echt op maat gemaakt voor de persoonlijke beschermingsmiddelen van de brandweer. Het is momenteel de enige technologie die erin slaagt om de schadelijke stoffen waar de brandweer mee te maken krijgt uit alle lagen van de kleding te verwijderen, zonder dat de kleding kwalitatief minder wordt. Dit komt doordat de CO2, in tegenstelling tot water, veel dieper door alle lagen van de kleding heen gaat. En dat doen we op een voor het milieu verantwoordelijke manier en met maximale aandacht voor de gezondheid van onze medewerkers.”

Grote stap
“We hebben als projectgroep de lat echt hoog gelegd in dit traject”, vervolgt Van Rooijen. “Zeker omdat wij in de aanbesteding geëist hebben dat de kleding uitvoerig door een onafhankelijke specialist wordt getest op hoe vuil wij het aanleveren en op hoe schoon het terugkomt. We hebben een enquête uitgezet onder gebruikers op de posten om te polsen hoe zij het nieuwe proces beoordelen. Als feedback kregen we terug dat het reparatieproces lang duurt. Daar hebben we gelijk werk van gemaakt. Maar gelukkig kregen we vooral positieve reacties. Dat maakt ons trots, zowel op de samenwerking tussen de twee regio’s als op het resultaat. We zetten hiermee een grote stap op het gebied van arbeidshygiëne. De kleding vormt na reiniging geen gevaar voor de gebruiker, waardoor wij hen met vertrouwen veilig op pad kunnen sturen om hun werk te doen.”