Korte brand in gemeentehuis Soest - laatste update: dinsdag 28 november 2023 - 01:06

“Ik kan geen tandpasta verkopen, mijn werk moet maatschappelijk nut hebben”

Tijdens de Coronacrisis was Saskia van der Ree een van de communicatieadviseurs in het Regionaal Operationeel Team (ROT) Covid, ook wel Kernteam Covid genoemd.

“Als communicatieadviseur ROT heb ik vooral de buitenwereld naar binnen gebracht. Zo heb ik ontelbare omgevingsanalyses gedeeld, vanuit Rijk en regio. Mede op basis hiervan hebben we de koers voor onze Veiligheidsregio kunnen uitzetten. Als regio hebben we twee regionale communicatiecampagnes ontwikkeld om onze inwoners een hart onder de riem te steken en om de basismaatregelen opnieuw onder de aandacht te brengen: Hou Vol! Dit was gedurende de periode die liep van augustus 2020 tot januari 2021.

Daarnaast heb ik in mijn rol informatie- en campagnemateriaal vanuit het Rijk gedeeld met de communicatieadviseurs van onze 26 gemeenten, provincie, ziekenhuizen, GGD, huisartsposten en overige partners van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Toen ik werd gevraagd om mijn bijdrage te leveren voor het ROT Covid werkte ik net een jaar bij de VRU. In zeer korte tijd heb ik heel veel mensen leren kennen, op nationaal niveau, bij gemeenten en natuurlijk binnen onze eigen organisatie. Dat is ontzettend waardevol. In tegenstelling tot veel van de VRU collega’s mocht ik net als andere collega’s van het ROT Covid wel op kantoor werken. Het was al met al een zeer leerzame en intensieve periode.

Als Veiligheidsregio hebben we tijdens de coronacrisis laten zien waar we voor staan en welke verbindende rol we als regio kunnen spelen. Ik heb weleens gezegd: Ik kan geen tandpasta verkopen, mijn werk moet maatschappelijk nut hebben. Crisiscommunicatie gaat wel ergens over. Op het juiste moment mensen van goede informatie voorzien, vertellen wat ze wel en niet kunnen of moeten doen en vooral ook aansluiten bij de emoties. En dat op een moment dat het erom spant. Dat is waar het in crisiscommunicatie om draait.”