Korte brand in gemeentehuis Soest - laatste update: dinsdag 28 november 2023 - 01:06

“Het was me al snel duidelijk dat er een aanzienlijke uitstroom van gas bezig was”

Op 10 december 2021 worden bevelvoerder André Severs en zijn collega’s van brandweerpost Woerden en de Officier van Dienst gealarmeerd voor een gaslekkage aan het Vrijheidshof.

André: “Bij een melding van een gaslekkage is het heel belangrijk dat je de juiste beschermingsmiddelen hebt. Dat betekent dat je aanrijdend al zorgt dat alles van het brandweerpak goed dicht zit en iedereen alvast zijn of haar ademluchtmaskers op doet.

Als we ter plaatse zomaar uitstappen en we stappen midden in een explosief mengsel, dan kan dat grote gevolgen hebben. Dat wil je natuurlijk niet. Daarom zetten we bij dit soort meldingen altijd de explosiemeter aan. Zolang wij in de auto zitten geeft deze een nul-waarde, de waarde waarbij het veilig is. Als wij uitstappen en deze waarde gaat plots omhoog, dan weten we dat er gevaarlijke gassen zijn of dat er een risico op explosie is. Tot slot proberen we, indien dat kan, bovenwinds aan te rijden. Hierdoor rijd je het uitstromende gas niet tegemoet.”

Eenmaal ter plaatse hoort André wat er precies aan de hand is: “Tijdens bouwwerkzaamheden is een gasleiding geraakt. Hierdoor stroomde er een flinke hoeveelheid gas in de kruipruimte van de woning.”

Dan moet er worden gehandeld. Want het gas blijft stromen. André: “Ik vroeg een hulpverleningsvoertuig ter plaatse. Het plan was om met de krachtige ventilator waarover dat voertuig beschikt het gas af te zuigen. Maar toen bleek dat de kruipruimtes van de aangrenzende woningen met elkaar in verbinding staan. Ook gaf de explosiemeter inmiddels aan dat het om een explosief mengsel gaat. Toen besloot ik dat er geëvacueerd moest worden”.

Intussen is ook de Officier van Dienst, René Vergouwen, onderweg naar het incident. René: “Ik hoorde over de portofoon dat er geëvacueerd ging worden. Dat was voor mij aanleiding om naar het incident toe te rijden. In principe is de afhandeling van een incident voor de bevelvoerder, maar als er praktische zaken achter het incident wegkomen, bijvoorbeeld opvang van bewoners,   komt er een officier van dienst ter plaatse. Op dat moment was namelijk nog niet duidelijk of de bewoners van de geëvacueerde huizen wel terug naar huis konden en of daar mogelijk opvang voor geregeld moet worden. Doordat ik deze extra taken op mij pak kan de bevelvoerder zich concentreren op het bestrijden van het incident.”

André: “De uitstroom van gas was bij dit incident te groot om zelf op te lossen. Samen met mijn collega’s hebben we ervoor gezorgd dat de waardes in de kruipruimtes zouden afnemen door het gas af te zuigen. Uiteindelijk heeft netbeheerder Stedin de leiding opgegraven en het lek gedicht. Het is gelukkig allemaal goed afgelopen.”

Voor André en René was dit een van de vele incidenten met gas waar zij jaarlijks voor worden opgeroepen. René: “Het zijn met name de huis- tuin- keuken incidenten met gas. Bijvoorbeeld omdat mensen verbouwen en dan in een gasleiding boren.” André: “Als je een binnen een gaslek hebt en het lukt je om de gaskraan dicht te draaien, altijd doen! Is het gaslek buiten, bijvoorbeeld op de oprit of tuin, dan kun je het beste naar buiten gaan en een flink eind ervandaan blijven. Bel hoe dan ook altijd Stedin en 112.” René is het daarmee eens: “Wij kunnen beter een keer rijden voor een heel klein incident, dan dat we moeten rijden voor een gasontploffing in een woning met alle gevolgen van dien.”