Veiligheidsregio Utrecht start met VRU Opvang Support voor gemeenten

De VRU start met ‘VRU Opvang Support’ om de 26 gemeenten in de regio Utrecht te ondersteunen bij de werkzaamheden rond de opvang van vluchtelingen. Door het creëren van een flexibele schil wil de VRU ondersteunen in de inhuur en het leveren van capaciteit om opvang mogelijk te maken en gemeenten te ontzorgen.

Uiteraard is de VRU zich ervan bewust dat er overal krapte heerst op de arbeidsmarkt. Door de inhuur van personeel regionaal centraal te coördineren kan de capaciteit effectiever worden verdeeld over de regio. Ook kan de VRU vrijwilligers koppelen aan locaties en aan organisaties als het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk Nederland.

Wil je ook een bijdrage leveren? Meld je nu aan opvangsupport@vru.nl.

Opvang Oekraïners en crisisnoodopvang
De VRU ondersteunt sinds maart 2022 regio-breed de gemeentelijke opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen. Sinds deze maand is daar de crisisnoodopvang voor asielzoekers bijgekomen. Gezien de onhoudbare situatie in Ter Apel helpen de gemeenten om de situatie daar te ontlasten, door het realiseren van crisisnoodopvang voor asielzoekers.

VRU Opvang Support
VRU Opvang Support gaat gemeenten in de regio helpen met personele inzet om ze hierin te ontzorgen.

Dit kan bijvoorbeeld via raamcontracten met uitzendbureaus, recruiters in de regio en door mensen te werven. Ook kan de VRU helpen om vrijwilligers te koppelen aan locaties en/of organisaties.

Het gaat onder andere om coördinatoren, probleemoplossers en beveiligers voor de opvanglocaties die de gemeenten onder hun hoede hebben.

Ander nieuws

Leon bal en Arnoud van Voorst
28/11/2022

“Het probleem is nog even groot, maar doet me veel minder”

Eén jaar geestelijke verzorging bij de VRU: in gesprek met geestelijk verzorger Leon Bal en brandweervrijwilliger Arnoud van Voorst.

Brandweervrijwilliger Arnoud van Voorst ging in gesprek met brandweercollega én geestelijk verzorger bij de VRU Leon Bal: “Het is fijn je hart te kunnen luchten bij een collega brandweerman met kennis van de menselijke geest.”

Lees meer
Carolien Angevaren
25/11/2022

Directeur Brandweerrepressie Carolien Angevaren vertrekt bij de VRU

Per 1 februari 2023 vertrekt de directeur Brandweerrepressie Carolien Angevaren bij de VRU. Met ingang van deze datum is zij de nieuwe algemeen directeur bij de Veiligheidsregio Limburg Noord. Naast deze functie heeft zij daar ook de neventaken Directeur Publieke Gezondheid en Regionaal Commandant Brandweer.

Lees meer
Inzet met veeredtakel
23/11/2022

Jan: “Het bevrijden van vee uit een mestput brengt vele gevaren met zich mee”

Wanneer een dier in een mestput valt, raakt deze natuurlijk gestrest. En er hangen gevaarlijke dampen in een mestput, zeker wanneer de mest in beweging wordt gebracht door het dier en door ons. Deze gassen zijn gevaarlijk als je ze inademt en kunnen explosief zijn. Jan van Bruchem vertelt meer over dit specialisme:

Lees meer