Veiligheidsregio Utrecht realiseert 450 plekken crisisnoodopvang asielzoekers Ter Apel

Veiligheidsregio Utrecht (VRU) heeft voor asielzoekers uit Ter Apel 450 zogenoemde crisisnoodopvangplekken (CNO) geregeld. Utrecht, Veenendaal, Vijfheerenlanden en Nieuwegein hebben locaties beschikbaar gesteld. Het Rijk heeft Veiligheidsregio’s eerder verzocht voor het einde van het jaar 450 plekken te realiseren. Veiligheidsregio Utrecht voldoet aan dit verzoek, waarbij de locaties bij de betreffende gemeenten voor een langere periode (maart en april) beschikbaar zijn voor asielzoekers. CNO is doorgaans vooral kortstondige opvang.

Sharon Dijksma

Sharon Dijksma, voorzitter Veiligheidsregio Utrecht: "We hebben allemaal kunnen zien onder welke erbarmelijke omstandigheden asielzoekers in Ter Apel soms moeten leven, vanwege het enorme tekort aan plekken. Ik ben blij dat gemeenten binnen onze veiligheidsregio verantwoordelijkheid nemen en helpen voorkomen dat asielzoekers op straat moeten slapen. Een dak boven je hoofd, een warme douche en eten is het minste wat je van mens tot mens kunt doen. Het is fijn dat we voor deze asielzoekers ook voor een langere periode enige vorm van zekerheid kunnen bieden als het gaat om onderdak."

Gemeenten
Crisisnoodopvangplekken zijn plekken die noodzakelijk zijn als er een tekort aan reguliere opvangplekken is voor asielzoekers die zich in Ter Apel melden. Om het COA te helpen zijn wettelijke taak te kunnen uitvoeren - iedere asielzoeker de opvangplek bieden waar hij recht op heeft - , is Veiligheidsregio's gevraagd 450 CNO-plekken te realiseren voor het einde van dit jaar. Veenendaal (groep van 156 tot april) Utrecht (groep van circa 120 tot april), Nieuwegein (groep van 100 tot maart) en Vijfheerenlanden (groep van 70 tot maart) zijn de gemeenten binnen de Veiligheidsregio die CNO hebben geregeld. Over de specifieke locaties is afgesproken dat de betreffende gemeenten daar zelf over communiceren.

Oekraïne en statushouders
Op dit moment huisvest de Veiligheidsregio Utrecht naast crisisnoodopvang voor asielzoekers 5300 vluchtelingen uit Oekraïne. Verder werkt de VRU samen met gemeenten en de provincie Utrecht aan een plan om statushouders en alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV-ers) vanuit Ter Apel en overvolle asielzoekerscentra’s in de regio onder te brengen.

Ander nieuws

Leon bal en Arnoud van Voorst
28/11/2022

“Het probleem is nog even groot, maar doet me veel minder”

Eén jaar geestelijke verzorging bij de VRU: in gesprek met geestelijk verzorger Leon Bal en brandweervrijwilliger Arnoud van Voorst.

Brandweervrijwilliger Arnoud van Voorst ging in gesprek met brandweercollega én geestelijk verzorger bij de VRU Leon Bal: “Het is fijn je hart te kunnen luchten bij een collega brandweerman met kennis van de menselijke geest.”

Lees meer
Carolien Angevaren
25/11/2022

Directeur Brandweerrepressie Carolien Angevaren vertrekt bij de VRU

Per 1 februari 2023 vertrekt de directeur Brandweerrepressie Carolien Angevaren bij de VRU. Met ingang van deze datum is zij de nieuwe algemeen directeur bij de Veiligheidsregio Limburg Noord. Naast deze functie heeft zij daar ook de neventaken Directeur Publieke Gezondheid en Regionaal Commandant Brandweer.

Lees meer
Inzet met veeredtakel
23/11/2022

Jan: “Het bevrijden van vee uit een mestput brengt vele gevaren met zich mee”

Wanneer een dier in een mestput valt, raakt deze natuurlijk gestrest. En er hangen gevaarlijke dampen in een mestput, zeker wanneer de mest in beweging wordt gebracht door het dier en door ons. Deze gassen zijn gevaarlijk als je ze inademt en kunnen explosief zijn. Jan van Bruchem vertelt meer over dit specialisme:

Lees meer