Inzetbeeld VRU jaarwisseling 2022-2023

De brandweer van de Veiligheidsregio Utrecht rukte uit naar 304 incidenten tussen 31 december 2022 18.00 uur en 1 januari 2023 06.00 uur.

Vuurwerk sterretje

Bij het overgrote deel van de incidenten (288) ging het om branden. De brandweer is ter plaatse geweest bij (49) branden in personenauto’s.

Soorten melding Aantal
Brand gebouw 17
Brand personenauto 49 (53 voertuigen)
Brand container 112
Brand overig 106
Ongevallen  2
Reanimatie en assistentie ambulance 6
Overige incidenten 8
Totaal 304

Agressie tegen hulpverleners
Er zijn 8 meldingen binnengekomen van agressie of geweld tegen brandweermensen of piketfunctionarissen van Veiligheidsregio Utrecht.

Vragen
Media met vragen over specifieke incidenten in gemeenten verwijzen wij door naar de desbetreffende gemeente.

Brandweer Nederland
De brandweer in Nederland heeft tijdens de jaarwisseling 3833 meldingen ontvangen van incidenten, vergelijkbaar met afgelopen jaren. Dat blijkt uit een eerste inventarisatie van Brandweer Nederland onder de 25 veiligheidsregio’s.  Disclaimer: Brandweer Nederland hanteert een ander tijdsbestek en andere uitgangspunten in het verkrijgen van cijfers dan de uitgangspunten die de VRU hanteert. De gegevens zijn daardoor niet volledig te vergelijken. Het dashboard kerncijfers van het NIPV (Brandweer Nederland) geeft wel inzicht in de verhouding tussen de regio's. 

Veiligheidsregio Utrecht
Veiligheidsregio Utrecht is een samenwerkingsverband van de 26 Utrechtse gemeenten op het gebied van brandweerzorg, (gemeentelijke) crisisbeheersing en rampenbestrijding, en geneeskundige hulpverlening. Wij helpen mensen in nood, motiveren mensen om zelfredzaam te zijn en dragen bij aan het wegnemen van onveilige situaties. Elke dag weer, en steeds beter. Dat is onze ambitie.

 

Ander nieuws

Jacqueline Buitendijk en Carolien Angevaren
27/01/2023

Afscheidsreceptie Jacqueline Buitendijk en Carolien Angevaren

Jacqueline Buitendijk en Carolien Angevaren hebben gisteren tijdens een gezamenlijke afscheidsreceptie in Koetshuis De Haar afscheid genomen van de VRU. Bij de drukbezochte bijeenkomst was er alle tijd en gelegenheid om met Jacqueline en Carolien in gesprek te gaan over de periode bij de VRU en de periode na de VRU.

Lees meer
Jeugdbrandweer De Waarden groepsfoto
23/01/2023

Jeugdbrandweer De Waarden officieel van start!

Op zaterdag 21 januari 2023 vond bij brandweerpost Kamerik de officiële aftrap plaats van een nieuw jeugdbrandweerkorps binnen de VRU: Jeugdbrandweer de Waarden. Dit nieuwe korps is de gezamenlijke jeugdbrandweer van de brandweerposten Woerden, Kamerik, Harmelen en Zegveld.

Lees meer
Rob Timmermans
20/01/2023

De rivier de Linge dreigt te overstromen: wat doet de VRU?

In het weekend van vrijdagavond 13 januari tot zondag 15 januari staat het water van de rivier de Linge erg hoog. De rivier dreigt buiten haar oevers te treden, waardoor circa dertig naastgelegen huizen bedreigd worden. Rob Timmermans heeft dat weekend de leiding over de hulpdiensten van de Veiligheidsregio Utrecht. Hij vertelt wat de VRU heeft gedaan en hoe er is samengewerkt met partners. 

Lees meer