Incident
Incident

Explosief uit Tweede Wereldoorlog gevonden

In Mijdrecht zijn explosieven gevonden uit de de Tweede Wereld Oorlog. Deze zijn vermoedelijk bij baggerwerkzaamheden gevonden en in het slibdepot terecht gekomen bij de firma Van Schie terecht gekomen.

De EOD (Explosieve Opruimingsdienst) vermoed dat de explosieven instabiel zijn en willen voordat deze onschadelijk gemaakt worden een gebied ontruimen. De grote van het gebied wordt berekend door de EOD. Nadat dit bekend is zal er ontruimd gaan worden om vervolgens de explosieven onschadelijk te maken.

Detonatie succesvol uitgevoerd

Update van: donderdag 25 januari 2024 19:48

Het explosief is succesvol geruimd zonder dat dit nevenschade aan de omgeving heeft gegeven. De EOD heeft de omgeving vrijgegeven en alle bewoners en bedrijven kunnen weer terug.

Mochten er bewoners of bedrijven toch schaden hebben t.g.v. de detonatie kunnen zij contact opnemen met de gemeente de Ronde Venen. De contact gegevens staan op hun website.

De reden dat er voor deze werkwijze is gekozen is omdat de ontsteker zeer instabiel was. Het afdekken of vervoeren zou een spontane detonatie hebben kunnen veroorzaken.

Dit incident is afgesloten.

Explosief is gedetoneerd

Update van: donderdag 25 januari 2024 19:06

Het explosief, wat een antitankmijn bleek te zijn, is tot ontploffing gebracht. De EOD gaat nu checken of alles ook echt is geruimd.

Ontruiming is gedaan EOD gaat voorbereiding treffen, om 19:00 is de detonatie.

Update van: donderdag 25 januari 2024 18:15

De politie heeft aangegeven dat het gebied is ontruimd. De EOD gaat nu de voorbereiding bij het explosief starten om het te detoneren.

Om 19:00 uur zal de detonatie plaatsvinden. Dit zal een flinke explosie zijn en in de weide omgeving te horen zijn.
Nogmaals de oproep: blijf uit het gebied zoals is aangegeven op de kaart.

Na de detonatie zal een check worden gedaan of het explosief geheel onschadelijk is gemaakt. Ook zullen dan opruimwerkzaamheden plaatsvinden om de grond die door de explosie is verspreid op te ruimen.

Als het explosief onschadelijk wordt gemaakt is een explosie te horen.

Update van: donderdag 25 januari 2024 17:55

Als de EOD het explosief laat ontploffen zal in de omgeving een explosie te horen zijn. Als een tijd bekend is wordt dat op dit medium gecommuniceerd.

Explosief is succesvol geruimd.

Update van: donderdag 25 januari 2024 17:10

Op advies van de EOD wordt het volgend gebied ontruimd t.o.v. de Constructieweg 100 in Mijdrecht:

- 20 meter rond het explosief alles ontruimd
- 50 meter niemand achter de ramen maar mensen kunnen binnen in huis of bedrijf blijven.
- 200 meter niemand op straat.

Locatie: Constructieweg Mijdrecht