Foto van feestende mensen, decoratief

Evenementenadvisering GHOR

Hoe draagt de GHOR bij aan veiligheid en gezondheid op een evenement?

De GHOR adviseert gemeenten over gezondheidskundige aspecten bij evenementen. Een advies van de GHOR bevat richtlijnen voor de geneeskundige hulpverlening. Daarnaast bevat het richtlijnen ter bewaking, bescherming en bevordering van de gezondheid. Voor dit laatste vormt de GHOR een loket voor de GGD. De GGD geeft bij hygiënerisico’s een Technisch Hygiënezorg advies.

De GHOR beoordeelt op basis van de adviesaanvraag of er ook afstemming met andere partijen nodig is. Bijvoorbeeld met de Regionale Ambulance Voorziening (RAV), over de bereikbaarheid en toegankelijkheid van een evenement. Of met zorginstellingen in de regio, over de continuïteit van zorg. Tot slot hebben de GHOR en GGD vaak een adviserende rol bij een schouw, of als er toezicht gehouden wordt.

Op welke onderdelen adviseert de GHOR?

Evenementenzorg

  • het aantal en het niveau van de evenementenzorgverleners
  • registratie van zorgcontacten

Hygiënemaatregelen

  • sanitaire voorzieningen
  • drinkwatervoorziening
  • het bereiden en verstrekken van voedsel
  • activiteiten waar tijdelijk wordt overnacht
  • activiteiten met dieren
  • tatoeëren/piercen

Verder adviseert de GHOR over preventie van gehoorschade, alcohol- en drugsgebruik, risicovol weer en zwemwatervoorzieningen. Ten slotte adviseert de GHOR over de toegankelijkheid voor hulpdiensten op evenementenlocaties.

Wil je als evenementenorganisatie zorg dragen voor gezondheid op je evenement? Regel de bovenstaande onderdelen en beschrijf ze in het veiligheids- of medisch plan.

Weet je niet hoeveel evenementenhulpverleners je moet inzetten?

Evenementenzorgorganisaties kunnen je helpen bij het bepalen van de medische inzet tijdens het evenement.

Het hoofddoel van het GHOR advies?

Het toezien op gepaste eerste hulp en medische zorg, om de druk op de reguliere zorg te beperken.

Voor A evenementen (klein/risicoarm) zijn er algemene informatiefolders. Deze kunnen als voorwaarden worden opgenomen in de vergunning. Voor B en C evenementen (risicovol) geeft de GHOR altijd een maatwerkadvies.

Waarop is het GHOR advies gebaseerd?

De GHOR Utrecht beoordeelt adviesaanvragen op basis van de handreiking ”Gezondheidskundige advisering bij publieksevenementen”,” van de Veiligheidsregio/GHOR Utrecht. De handreiking is de basis van het GHOR advies, en kent een aantal uitgangspunten:

In deze handreiking wordt het multidisciplinaire adviseringsproces van evenementen toegelicht.

Klik hier voor voor de HEV

Dit document dient ter ondersteuning van de DPG in het adviesproces aan gemeenten.

Klik voor de handreiking publieke gezondheid en veiligheid

Dit document vormt het uitgangspunt voor de advisering van de Eerste Hulpvoorzieningen op evenementen.

Klik hier voor informatie over de Veldnorm Evenementenzorg

Ondertekend door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals en de Vereniging van Evenementenmakers.

Klik hier voor het convenant preventie gehoorschade versterkte muziek

Informatie voor evenementenzorgorganisaties (EZO’s)

GHOR Utrecht staat open voor overleg/vragen van evenementenzorgorganisaties. Twijfel je over het aantal zorgverleners op het evenement of de opzet van je hulpverlening? Heb je vragen over waar de zorgverlening aan moet voldoen? Of heb je een andere vraag over evenementenzorgverlening? Stuur je vraag naar ghor.evenementen@vru.nl.

Ook organiseren we themasessies waarin we (zorg)ontwikkelingen bespreken en vragen beantwoorden. Ontvang je nog geen uitnodigingen? Je kunt je aanmelden per mail.