Jouw veiligheid

Wat doe je bij brand? Wat is wijsheid als je plots een paar dagen zonder kraanwater of elektriciteit moet leven? Als het water door een dijkdoorbraak de straten in stroomt? Als een tankwagen met gevaarlijke stoffen in brand vliegt? Rampen of crisissituaties komen bijna altijd onverwacht. We bereiden ons voor op de ergste situaties die gelukkig zelden plaatsvinden, maar soms gebeuren ze tóch. Dan helpt het als je een aantal voorbereidingen hebt getroffen.

 

Wanneer bel je 112? 

De risico's in jouw omgeving 

Hoe maak je een noodpakket? 

Wat doe je als de sirene gaat?

Houd contact