GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio)

De GHOR is een organisatieonderdeel binnen de veiligheidsregio. De afkorting betekent 'Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio'. De GHOR coördineert geneeskundige hulp bij ongevallen, crises en rampen.

De GHOR: Wie we zijn, wat we doen en waar staan we voor.

De GHOR is:

  • De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio.
  • De coördinator van geneeskundige hulp bij ongevallen, rampen en crises.
  • De adviseur voor andere overheden en geneeskundige organisaties.
  • De verbindende schakel in de zorgketen van autonome geneeskundige partijen.

De GHOR is een organisatieonderdeel binnen de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) en wordt inhoudelijk aangestuurd door de directeur publieke gezondheid (DPG). De DPG is lid van de concerndirectie VRU en tevens directeur van de GGD regio Utrecht (GGDrU).

De GHOR is gespecialiseerd in crisisbeheersing en heeft hierbij twee processen centraal staan:

  • Het proces Acute Gezondheidszorg: de GHOR zorgt er in opgeschaalde situaties - samen met de geneeskundige partners - voor dat slachtoffers van ongevallen, crises en rampen zo snel mogelijk de beste zorg krijgen.
  • Het proces Publieke Gezondheidszorg: in opgeschaalde situaties maakt de GHOR gebruik van de expertise van de GGDrU met betrekking tot de (mogelijke) inzet van psychosociale hulpverlening (PSH), infectieziektebestrijding (IZB), gezondheidsonderzoek (GOR) en medische milieukunde (MMK).

Informatie voor zorgprofessionals Coronavirus

Thermometer met zakdoekjes

Informatie voor zorgprofessionals Coronavirus

De informatie voor zorgprofessionals over het Coronavirus is vanaf nu te vinden op de website www.crisisutrecht.nl.

Warme fase

Ambulances op straat

Koude fase

Wanneer er géén sprake is van een ongeval, ramp of crisis probeert de GHOR deze te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken. Dit wordt de ‘koude fase’ genoemd. 
 

Lees hier meer over de koude fase
Ambulance en brandweer op straat

Warme fase

Zodra een incident de reguliere zorg overstijgt komt de GHOR letterlijk in beeld. Dit wordt een opgeschaalde situatie, ofwel de ‘warme fase’ genoemd.

 

Lees hier meer over de warme fase
Logo's van ketenpartners GHOR

Informatie voor zorgprofessionals

Informatie voor zorgprofessionals.

Meer informatie