Besluiten en publicaties

Veiligheidsregio Utrecht streeft ernaar een transparante organisatie te zijn. De belangrijkste besluiten en publicaties zijn te vinden op Overheid.nl of op deze website als download beschikbaar.

Bekendmakingen

Via Overheid.nl kunt u de volgende regelingen vinden:

 • Archiefverordening VRU
 • Bijdrageverordening VRU 2015
 • CAR/UWO en UVRU
 • Controleverordening VRU
 • Delegatiebesluit VRU 2015
 • Financiële verordening VRU
 • Gemeenschappelijke regeling VRU
 • Inkoopbeleid VRU
 • Klachtenregeling VRU 2015
 • Mandaatregeling VRU 2015
 • Nota activabeleid VRU
 • Organisatieverordening VRU 2015
 • Regeling bescherming persoonsgegevens VRU
 • Regeling bezwaarschriften VRU
 • Reglement camerabeelden VRU
 • Regeling Melden Vermoeden Misstand VRU
 • Treasurystatuut VRU
 • Verordening elektornische bekendmaking en kennisgeving VRU 2015

Via Overige bekendmakingen kunt u de volgende regelingen vinden:

 • Beleid Ramp- en incidentbestrijdingsplannen
 • Beleidsplan VRU 2016-2019
 • Besluit informatiebeheer VRU
 • Ondermandaatregeling VRU 2015
 • Operationele Regeling VRU
 • Regionaal Risicoprofiel 2023
 • Regionaal Risicoprofiel VRU
 • Vervangingsregeling voorzitter VRU 2017 

Terinzagelegging

Overige documentatie