Colofon

Deze website is een uitgave van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Heb je een tip of aanvullingen? Schrijf, bel of mail ons.

Hoofd- en eindredactie

Team Communicatie Veiligheidsregio Utrecht

Redactie-adres

Veiligheidsregio Utrecht, t.a.v. team Communicatie, Postbus 3154, 3502 GD Utrecht
communicatie@vru.nl

Vormgeving en technische realisatie 

Urban Heroes