Informatie voor ondernemers

Als ondernemer wil je je bedrijf natuurlijk zo (brand)veilig mogelijk maken. Toch kun je onverhoopt te maken krijgen met schade door brandstichting, maar ook met criminaliteit en onveiligheid, zoals diefstal, vernieling en ondermijning. Hoe voorzichtig je zelf ook bent, je hebt ook te maken met andere mensen en factoren om je heen.

Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)

Alleen je eigen bedrijf beveiligen is dus niet genoeg. Daarom kiezen steeds meer ondernemers ervoor om samen te werken met de overheid en andere ondernemers in de buurt door middel van het Keurmerk Veilig Ondernemen of het Convenant Veilig Uitgaan (CVU). Ben jij benieuwd of het KVO of CVU iets voor jouw bedrijf is? Hieronder vind je meer informatie over deze keurmerken.

Wat levert KVO jouw bedrijf op?

Het KVO, maar ook het CVU is een instrument, een keurmerk. Het heeft als doel om samen met andere ondernemers en de gemeente, politie, Veiligheidsregio Utrecht (brandweer) en eventuele andere partijen overlast, criminaliteit, onderhoud en beheer op het bedrijventerrein aan te pakken. Zo blijft niet alleen jouw eigen bedrijf, maar ook het omliggende bedrijvengebied waar je bedrijf is gevestigd schoon, heel en veilig.

Convenant

Deze onderlinge samenwerking leggen we schriftelijk vast in een convenant. Het opstellen van een samenwerkingsconvenant is één van de voorwaarden voor het behalen van het Keurmerk Veilig Ondernemen. Het convenant wordt vervolgens door alle partners ondertekend. Ondernemers, gemeente, politie, brandweer (VRU) en eventueel andere partijen kondigen hiermee af dat zij, binnen de certificatiestructuur van het KVO, gaan samenwerken. Deelname is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Het brengt voor alle partijen verplichtingen met zich mee.

Iris van der Schuit, medewerker (Brand) Veilig Leven

"Met een KVO blijft (brand)veiligheid bij ondernemers langdurig in beeld. Als er bijvoorbeeld iets aan brandveiligheid of verkeersveiligheid mankeert, dan wordt het eerder gesignaleerd doordat partners nauw met elkaar samenwerken. Hierdoor kunnen we sneller actie ondernemen. Vaak als er iets gebeurt, wordt er een tijdje beter opgelet, maar ebt de aandacht na verloop van tijd weer weg.”

Lees meer over brandveiligheid met KVO

Wat is de rol van de VRU bij KVO?

De Veiligheidsregio Utrecht is betrokken bij de veiligheid in een winkelgebied en op een bedrijventerrein. We houden toezicht en bieden preventie en advies, maar we rukken natuurlijk ook uit met de brandweer bij brand, mocht dat nodig zijn.

Daarnaast geven we inzicht in de bestaande en potentiële risico’s door de 112-meldingen binnen het bedrijvengebied te analyseren en aan te leveren. Ook nemen we deel aan de zogenoemde ‘dag- en avondschouw’, waarbij we tijdens een fysieke controle op het bedrijventerrein letten op (brand)onveilige situaties. We maken jou als ondernemer hiervan bewust en geven advies ter verbetering van de veiligheid. Ook geven we op verzoek voorlichting en leveren we input op het gebied van (brand)veiligheid voor nieuwsbrieven en bijvoorbeeld ondernemersplatformen.

Meer informatie over KVO

Ben je zelf ondernemer en wil je meer informatie over KVO? Neem contact met ons op via voorlichting@vru.nl.