Onze ambitie

'Wij dragen bij aan veiligheid. Elke dag weer, steeds beter.’ Dat is waar we voor staan. Onze ambitie blijft ongewijzigd, maar heeft de afgelopen jaren wel een andere lading gekregen. De wereld verandert, wat maakt dat wij ook moeten veranderen.

De klassieke rol van de veiligheidsregio, gericht op incidentbestrijding en adviseur met specifieke expertise op het voorkomen en beperken van incidenten past niet meer bij het bredere domein waarbinnen wij tegenwoordig opereren.

Complexe en langdurige crises

We krijgen steeds vaker te maken met complexe en langdurige crises en gecompliceerde inzetten en speelvelden. Denk bijvoorbeeld aan corona en de opvang van vluchtelingen, maar ook aan de energietransitie en extreme weersomstandigheden. Dit ander type crises geeft ons ook een andere rol, met meer focus op coördinatie en regie.

Focus op thema's

Om ook in de toekomst onze ambitie te realiseren, gaan we ons de komende jaren focussen op een aantal thema’s:

  • toekomstbestendige brandweerzorg
  • veilige en gezonde leefomgeving
  • versterking crisisbeheersing
  • great place to work
Schema met daarin de thema's waar de VRU de komende jaren aan gaat werken.

Wat we doen

Lees meer over wat we doen om bij te dragen aan de veiligheid in onze regio.

Ook bijdragen aan onze ambitie?