Onze regio ligt ingeklemd tussen rivieren en het IJsselmeer. Hoewel we goed beschermd zijn tegen overstromingen, kan het ook een keer misgaan. Het is belangrijk om te weten wat u dan wel en/of niet meer kunt doen.

Tijdens een overstroming is er geen gas en elektriciteit, er komt geen water uit de kraan en er is geen internet. Ook in niet-overstroomde gebieden moet u hier rekening mee houden. 

Blijven of weggaan?

Bij een dreigende overstroming kunt u weggaan of een droge plek thuis of in de buurt zoeken. De keuze hangt af van de ernst, soort en plaats van de dreigende overstroming. Op de regionale overstromingskaart kunt u zien of u in een gebied woont dat getroffen kan worden door een overstroming. De kaart geeft ook  informatie over hoe u uzelf in veiligheid kunt brengen tijdens een overstroming en welke voorbereidingen u kunt treffen.

Op de site overstroomik.nl is daarnaast aan de hand van uw postcode te zien wat de kans op een overstroming is in uw buurt. U ziet dan ook hoe hoog het water dan komt te staan.

Als u weggaat

Houd rekening met grote drukte op de weg, ook als er nog geen evacuatie is:
-  Bedenk vooraf waar u alternatief onderdak zou kunnen krijgen. Bij een evacuatie wordt iedereen in een grote stroom het
   gebied uitgeleid en kan niet meer terug het gebied in.
-  Neem water, eten, medicatie, toiletspullen en dekens mee.
-  Denk ook aan: een radio op batterijen of autoradio, zaklamp, kaarsen, lucifers, legitimatiebewijzen.
-  Zorg voor een volle tank brandstof.

Als u blijft

Houd er rekening mee dat u dagen tot weken op uzelf aangewezen kunt zijn:
- Zoek een droge plek thuis of in de buurt.
- Zorg dat u droog en warm blijft, voorkom onderkoeling.
- Maak duidelijk waar u bent. Hang bijvoorbeeld een wit laken uit uw raam.
- Zorg voor voor water, eten, medicatie, toiletspullen en dekens.
- Denk ook aan: een radio op batterijen of autoradio, zaklamp, kaarsen, lucifers, legitimatiebewijzen.

In beide gevallen

  • Luister naar de regionale rampenzender Radio M via radiofrequentie FM 93.1
  • Kijk (zolang internet nog werkt) op de website www.vru.nl, www.crisis.nl of volg Veiligheidsregio Utrecht op Twitter (@vrutrecht.nl).
  • Volg NL Alert.

Wat doet de VRU?

De overheid (het waterschap, in samenwerking met het Rijk en de provincie) zorgt ervoor dat dijken en andere waterkeringen op orde zijn en dat ze hoog genoeg zijn om hoogwater tegen te houden. De VRU houdt constant in de gaten of er risico's zijn die de kans op een overstroming vergroten. Als er daadwerkelijk een overstroming is, wordt deze bestreden door de crisisorganisatie, onder coördinatie van de VRU. Ook maakt de VRU plannen voor het bestrijden van de effecten van een overstroming.

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie het Regionale Risicoprofiel. U vindt dit onder Besluiten en publicaties. Op www.risicokaart.nl vindt u de risico's in uw omgeving. Als u nog vragen heeft, kunt natuurlijk ook altijd contact met ons opnemen.