De zomers in Nederland worden steeds warmer. De kans op lange periodes van droogte neemt toe. Natuurbranden ontstaan makkelijk als het warm en droog is en zijn moeilijk te blussen.

Wat zijn de gevaren? 
Natuurbranden ontstaan vaak door menselijk gedrag. Eén sigarettenpeuk of stuk glas in de natuur kan al brand veroorzaken. Brand vormt een bedreiging voor dieren in de natuur. Voor mensen is het grootste gevaar dat ze door vuur ingesloten raken en niet op tijd weg kunnen komen. 

Wat kan ik doen om een natuurbrand te voorkomen? 
• Houd bij barbecueën of het stoken van een kampvuur of vuurkorf blusmiddelen bij de hand, bijvoorbeeld een emmer zand of brandblusser.
• Maak geen vuur in de natuur. Barbecueën is in de open natuur niet altijd toegestaan. Houd je aan de regels die in het gebied gelden.
• Gooi afval in de prullenbak of neem het mee naar huis. Glas werkt als een vergrootglas, waardoor planten en droog gras in brand kunnen vliegen.
• Rook niet in de natuur, zeker niet wanneer het droog is.

Wat kan ik doen bij een natuurbrand? 
• Vlucht zo snel en zo ver mogelijk weg van de brand. Het liefst in de richting van een weg of huizen.
• Loop niet in de richting waarin het vuur zich verspreidt.
• Bel 112 en vertel waar de brand is.
• Help andere mensen en kinderen op een veilige plek te komen.

Natuurbandrisico
In natuurgebieden in de provincie Utrecht staan meetstations waarmee de droogte in de natuur wordt gemeten. Op basis van factoren zoals windsnelheid, temperatuur, droogte, etc wordt bepaald wat het risico is op een natuurbrand in de provincie. Het risico in ingedeeld in twee fases

Fase 1: alert

Natuurbeheerders en brandweer zijn altijd voorbereid op een natuurbrand. Zij hebben in deze fase (nog) geen extra maatregelen getroffen. Wel geldt altijd dat voorzichtigheid met vuur in de natuur geboden is.

Wat betekent Fase 1 voor u: link naar Q & A Fase 1

Fase 2: extra alert

Het is al langere tijd droog in de natuur. Het risico dat een natuurbrand ontstaat is groter. Een natuurbrand kan zich in droge periodes snel en onvoorspelbaar ontwikkelen, zeker bij harde wind. Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten zijn in deze periode extra alert, maar vragen ook uw medewerking om de gevolgen van natuurbrand te voorkomen of te beperken.

Tijdens deze fase kunt u natuurlijk nog steeds gerust de natuur intrekken. Maar wees extra alert, gebruik het gezonde verstand en meld vooral in deze fase verdachte zaken meteen via 112.

Wat betekent Fase 2 voor u: link naar Q & A Fase 2

Wat doet de VRU?
De brandweer heeft speciale middelen voor de bestrijding van natuurbrand en maakt plannen voor het organiseren van de bestrijding. Afhankelijk van het gevaar, houdt de brandweer meer mensen en materieel paraat om een eventuele natuurbrand snel te kunnen bestrijden.

De VRU houdt zich verder bezig met het informeren van instellingen en bedrijven in natuurgebieden, zoals campings en zorginstellingen, over de risico's van natuurbrand. Tot slot ondersteunt zij deze instellingen en bedrijven bij de voorbereiding op natuurbrand.

Meer informatie
Meer informatie vind je op brandweer.nl.