Ken de risico's in de buurt

Het is nooit precies te voorspellen welke risico's uiteindelijk een echt gevaar opleveren in uw omgeving. Veiligheidsregio Utrecht kan wel een aantal belangrijke risico's benoemen waar bewoners in deze regio extra rekening mee moeten houden. De regio is een waterrijk gebied met veel verkeersknooppunten. Welke risico's dat met zich meebrengt, hebben we in kaart gebracht in ons regionaal risicoprofiel, te vinden bij besluiten en publicaties. De risico's in uw persoonlijke leefomgeving bekijkt u op www.risicokaart.nl.

Brand komt veel voor. Jaarlijks vallen er doden en gewonden door brand in woningen en bedrijven.

In het dagelijks leven wordt iedereen blootgesteld aan radioactieve straling. Deze achtergrondstraling komt van nature voor. Zowel vanuit de ruimte als via natuurlijke bronnen op aarde staan we dus constant een beetje bloot aan straling. Deze lage dosis radioactieve straling is er simpelweg en is dus onvermijdelijk. In tegenstelling tot bijvoorbeeld licht, kunnen we radioactieve straling niet zien of voelen, maar wel meten. Op de website van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) vindt u hierover meer informatie. 

Als er veel mensen in korte tijd ziek worden, noemen we dat een epidemie of ziektegolf. Meestal gaat het om een vorm van griep. Als wereldwijd veel mensen worden getroffen, heet dat een grieppandemie.

Onze regio ligt ingeklemd tussen rivieren en het IJsselmeer. Hoewel we goed beschermd zijn tegen overstromingen, kan het ook een keer misgaan. Het is belangrijk om te weten wat u dan wel en/of niet meer kunt doen.

De zomers in Nederland worden steeds warmer. De kans op lange periodes van droogte neemt toe. Natuurbranden ontstaan makkelijk als het warm en droog is en zijn moeilijk te blussen.

Als u in een drukke menigte bent, zitten daar risico's aan. Bijvoorbeeld bij een voetbalwedstrijd, festival of evenement. Door een onverwachte aanleiding - denk aan een brandje, een vechtpartij of een plotselinge weersverandering - kan er paniek ontstaan. Mensen kunnen dan bekneld raken, onder de voet worden gelopen of in de verdrukking komen.

Terrorisme is geweld of de dreiging van geweld, gericht tegen mensen of tegen doelwitten die belangrijk zijn in ons land. Denk aan grote treinstations, vliegvelden of tunnels, aan fabrieken of energiecentrales, of het internetnetwerk (cyberaanval). Terroristen kunnen een politiek of religieus doel hebben. Met een aanslag proberen ze chaos, angst of paniek te veroorzaken om op die manier hun (politieke) doelen te bereiken.

Plaatselijke overstromingen, een forse storm, extreme kou of juist extreme hitte: we zien het meestal aankomen, maar de gevolgen kunnen u toch overvallen. Door de klimaatverandering zal extreem weer in de toekomst vaker plaatsvinden. Dat kan grote gevolgen hebben voor uw veiligheid.

Onze regio is een landelijk verkeersknooppunt. Een (groot) verkeersongeval is een reëel risico. Denk aan een fatale botsing op de snelweg of de ontsporing van een trein. Een ongeval brengt een extra risico mee als er gevaarlijke stoffen vrijkomen.

In de regio Utrecht bevinden zich tientallen bedrijven die gevaarlijke stoffen opslaan, verwerken en distribueren. Het gaat onder meer om chemische fabrieken, tankstations, ijsbanen en opslag van vuurwerk. Als bij zo’n bedrijf een ongeval plaatsvindt, kunnen gevaarlijke stoffen vrijkomen. Daarom noemen we dit risicobedrijven.