Actuele informatie over het coronavirus

Het coronavirus leidt tot veel vragen, ook over de gevolgen voor Nederland. Allerlei organisaties werken samen om besmettingen te voorkomen en de gevolgen van het nieuwe virus te beperken. Voor alle actuele informatie over het coronavirus verwijzen wij u graag naar de website van het RIVM en de Rijksoverheid

Vragen over corona? Benader dan uw eigen gemeente of de GGD regio Utrecht

Op de website van het RIVM vind je een actuele lijst met vragen en antwoorden.

Met vragen over corona kun je terecht op de website van GGD regio Utrecht. Of bel het informatienummer voor vragen over het coronavirus: 030 630 5400. Dit telefoonnummer is op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur bereikbaar en op zaterdag, zondag en feestdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Op de website van de Rijksoverheid vind je actuele informatie en veel gestelde vragen, zoals voor werkgevers en ondernemers.

Informatie van Veiligheidsregio Utrecht

Het kabinet heeft aanvullende maatregelen getroffen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het gaat om de maatregelen die het kabinet op 23 maart aankondigde.

De voorzitter van Veiligheidsregio Utrecht, Jan van Zanen, heeft op basis van de maatregelen van het kabinet op 3 april een herziene noodverordening afgekondigd.

Algemene maatregel blijft: Blijf binnen. Als je naar buiten gaat, houd ten minste 1,5 meter afstand. Een frisse neus halen, een boodschap doen kan, maar hou het kort. En ga er alleen op uit of hooguit met z’n tweeën. Gelukkig zien we dat een heleboel mensen zich aan de maatregelen houden. Afgelopen weekend was het ook een stuk minder druk op straat, in de parken en in de natuurgebieden in de regio dan het weekend ervoor. Mensen zijn goed aanspreekbaar en spreken ook elkaar steeds vaker aan.

We doen een dringend beroep op iedereen: neem je verantwoordelijkheid. Wacht niet tot je wordt aangesproken door politie of gemeente, maar pas zelf je gedrag aan en spreek ook elkaar aan. Je kunt nu echt een boete krijgen. Politie en gemeente zien toe op de maatregelen, zij kunnen echter niet overal tegelijk zijn. In deze crisis hebben we de hulp van iedereen nodig. Dit is van belang voor jezelf en voor onze gezamenlijke gezondheid. Let op jezelf, en pas op elkaar.

Waarom zijn de noodverordeningen niet in alle veiligheidsregio’s precies gelijk?

De veiligheidsregio’s trekken samen op in deze crisis. De verordeningen zijn daarmee zoveel mogelijk gelijk. Maar elke regio heeft de mogelijkheid om zaken toe te snijden op hun eigen grondgebied en omstandigheden.

Hoe wordt er gehandhaafd? Zowel de handhavers van de gemeenten als van de politie gaan handhaven. Zij spreken in eerste instantie aan op gedrag en geven een waarschuwing. Als men geen gedragsverandering laat zien, kan zowel de gemeente als de politie handhavend optreden door bijvoorbeeld een boete uit te delen.

Wordt er direct een boete uitgeschreven als er geen afstand wordt gehouden?

Uitgangspunt blijft mensen te wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid, ook in de nieuwe situatie. Gelukkig zien we dat een heleboel mensen zich al wél aan de veiligheidsvoorschriften houden. Dit is van belang voor hun eigen gezondheid en de volksgezondheid. Mocht aanspreken geen effect hebben, dan is deze noodverordening een belangrijk middel. Met deze herziene noodverordening KAN streng worden gehandhaafd als dat nodig is

Hoeveel boetes zijn er al uitgeschreven, en door wie?

We kunnen bevestigen dat er een aantal bekeuringen is uitgeschreven, zowel door de politie als door handhavers van de gemeente. Dit ging bijvoorbeeld over het betreden van afgesloten ontmoetingsplek/sportveld, het onvoldoende afstand bewaren. Zowel de gemeente als politie gaat altijd eerst het gesprek aan. Gelukkig zien we dat dit in de meeste gevallen voldoende is om de coronamaatregelen in acht te nemen. Als na waarschuwingen de maatregelen nog steeds niet in acht worden genomen, worden er boetes uitgeschreven.

Handhaven alle gemeenten in de gemeenten in de regio op dezelfde manier?

Ja, er is een gezamenlijke handhavingsstrategie. Die geeft een handelingsperspectief waar de gemeentelijke boa’s mee kunnen werken. Alle gemeentes kunnen daar gebruik van maken.

Gaat de burgemeester ook controleren achter de voordeur?

Het is niet de bedoeling dat de gemeente in privésfeer gaat controleren. Het is echter wél zo dat de nieuwe noodverordening voorziet in de mogelijkheid (alléén als hier aanleiding voor is) om feestjes of samenscholing in huis te ontbinden. Hiertoe willen we natuurlijk liever niet overgaan, daarom doen we een klemmend beroep op ieders gezond verstand.

Kunnen jongeren ook een boete krijgen?

Ja, de maatregel geldt voor iedereen (uitgezonderd kinderen tot en met 12 jaar). Afstand houden en niet met meer dan 2 personen buiten zijn is voor iedereen, jong en oud, van belang. Maar ook bij hen geldt: handhavers zullen allereerst het gesprek aangaan om hen te wijzen op hun verantwoordelijkheid.

Ik zie dat iemand zich niet aan de regels houdt. Waar kan ik dat melden?

Dit is per gemeente verschillend. Kijk op de website van de gemeente waar en hoe je een melding kunt doen. Maar bovenal doet de gemeente een dringend beroep op het verantwoordelijkheidsbesef van iedere Utrechter om de maatregelen in acht te nemen. Medewerkers van politie en gemeente kunnen immers niet overal tegelijk zijn.

Het coronavirus leidt tot veel vragen, ook over de gevolgen voor Nederland. Allerlei organisaties werken samen om besmettingen te voorkomen en de gevolgen van het nieuwe virus te beperken.

 

logo ghor klein