Uw eigen veiligheid

Wat doet u bij brand? Wat is wijsheid als u plots een paar dagen zonder kraanwater of elektriciteit moet leven? Als het water door een dijkdoorbraak de straten in stroomt? Als een tankwagen met gevaarlijke stoffen in brand vliegt? Rampen of crisissituaties komen bijna altijd onverwacht. We bereiden ons voor op de ergste situaties die gelukkig zelden plaatsvinden, maar soms gebeuren ze tóch. Dan helpt het als u een aantal voorbereidingen heeft getroffen.

Is er sprake van acuut gevaar voor mens of dier? Bel dan meteen de hulpdiensten via het alarmnummer 112.

De overheid geeft u de officiële informatie bij gevaarlijke situaties. Het is belangrijk dat u deze informatie krijgt. Dat kan via de calamiteitenzender, via NL alert en via onze woordvoerders. Ook is contact met uw omgeving belangrijk.

Veel mensen weten het, maar nog lang niet iedereen heeft het: een eenvoudig noodpakket met noodzakelijke spullen voor een crisissituatie. De meeste spullen heeft u al in huis. Loop het volgende lijstje langs en stel het pakket samen. Gewoon even doen!

De sirene waarschuwt voor bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen in de lucht. De sirene klinkt alleen in het gebied waar gevaar dreigt. Iedere eerste maandag van de maand om 12.00 uur wordt de sirene getest. Hoort u de sirene op een ander moment? Dan is er waarschijnlijk iets aan de hand.

Het is nooit precies te voorspellen welke risico's uiteindelijk een echt gevaar opleveren in uw omgeving. Veiligheidsregio Utrecht kan wel een aantal belangrijke risico's benoemen waar bewoners in deze regio extra rekening mee moeten houden. De regio is een waterrijk gebied met veel verkeersknooppunten. Welke risico's dat met zich meebrengt, hebben we in kaart gebracht in ons regionaal risicoprofiel, te vinden bij besluiten en publicaties. De risico's in uw persoonlijke leefomgeving bekijkt u op www.risicokaart.nl.

Het coronavirus leidt tot veel vragen, ook over de gevolgen voor Nederland. Allerlei organisaties werken samen om besmettingen te voorkomen en de gevolgen van het nieuwe virus te beperken. Voor alle actuele informatie over het coronavirus verwijzen wij u graag naar de website van het RIVM en de Rijksoverheid