Korte brand in gemeentehuis Soest - laatste update: dinsdag 28 november 2023 - 01:06

Adviezen bij natuurbrandgevaar risicofase 2

In natuurgebieden met bos, heide, en/of gras(duinen) neemt de kans op natuurbrand toe bij droog weer. In Nederland zijn er 2 fases waarin het risico op een brand in de natuur is opgedeeld. Als het al langere tijd droog is in de natuur, gaan we van fase 1 naar fase 2. Dit betekent dat het risico op een natuurbrand groter is.

In sommige natuurgebieden is vuur in deze periode daarom verboden. Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten letten in deze periode extra goed op en vragen ook jou extra voorzichtig te zijn.

Roken is niet verboden maar wordt sterk afgeraden. Gooi sigarettenpeuken nooit weg. In sommige gebieden kan in deze fase een rookverbod gelden. Controleer daarom altijd de regels op de plek waar je wilt roken.

Barbecueën

  • Barbecueën op hout of briketten is niet toegestaan. Sommige terreinbeheerders staan barbecueën op gas wel toe. Gebruik altijd goedgekeurde flessen, slangen en koppelingen. Houd altijd een blusmiddel bij de hand.
  • Barbecueën in de eigen tuin is toegestaan. Wel is het verstandig om altijd een blusmiddel bij de hand te houden, bijvoorbeeld een emmer zand.

Vuurkorven

  • Het stoken van een vuurkorf in droge periodes raden we sterk af. Maar de terreinbeheerder bepaalt wat wel of niet is toegestaan. Het is daarom belangrijk om te vragen welke regels er gelden.

Kampvuur en vreugdevuur

  • Elk vuur in de open lucht is sinds 2003 verboden. Open vuur is alleen toegestaan als daarvoor een vergunning is afgegeven door de gemeente. In de meeste gemeenten wordt een vergunning voor open vuur tijdens natuurbrandgevaar risicofase 2 opgeschort of ingetrokken. Controleer daarom de website van je gemeente.
  • Voor het stoken van vuur in een buitenkachel, tuinhaard, vuurkorf, vuurpot, barbecue of gelpot is toestemming van de terreinbeheerder nodig. Het is daarom belangrijk om te vragen welke regels er gelden op de plek waar je een kampvuur of vreugdevuur wilt maken.

Vuurkorf in eigen tuin

Een vuurkorf in eigen tuin stoken mag, maar wordt afgeraden als de tuin in de buurt van een natuurgebied is. Door de wind kunnen vonken zich makkelijk verspreiden en een natuurbrand veroorzaken.

Wandelen, fietsen of paardrijden

Wandelen, fietsen, sporten of paardrijden in de natuur kan. Zie je rook of vuur, meld dit dan direct via 112. De hulpdiensten kunnen bij een noodmelding jouw positie bepalen en ook informatie geven over wat te doen. Bijvoorbeeld in welke richting je moet vluchten.

Wensballonnen

Het oplaten van wensballonen wordt sterk afgeraden. Wensballonnen kunnen door de wind op ongewenste plekken terechtkomen. Zo kan door de vlam in de ballon brand ontstaan. In sommige gemeenten is het daarom verboden een wensballon op te laten. Controleer daarom de regels op de plek waar je een wensballon wilt oplaten.

Wil je toch een wensballon oplaten, kijk dan op de website van de brandweer voor tips en adviezen.

Parkeren auto of motor

Als je je auto of motor parkeert, zorg dan dat deze niet in het hoge gras staat. De hete uitlaat of katalysator kan brand veroorzaken. Parkeer ook nooit voor de toegang tot een natuurgebied. De brandweer gebruikt deze als er brand is.