De jaarwisseling is een groot feest waar bijna iedereen aan meedoet. Zoveel mensen die tegelijk het nieuwe jaar inluiden, kunnen ook zorgen voor overlast en problemen. Reden voor de VRU om samen met partners als gemeente, politie en RAVU paraat te staan.

Omdat er niets aan het toeval wordt overgelaten begint de voorbereiding op de jaarwisseling bij deze partijen soms al vóór de zomer. De voorbereidingen voor de jaarwisseling beginnen eigenlijk met de evaluatie van het vorige oud en nieuw. "Als daarin staat dat we voor de zomer moeten beginnen met contacten leggen en afspraken doornemen, dan gebeurt dat dus ook", zegt Marco Jong van de politie. "Anders heb je wel wat uit te leggen."

Het verzorgingsgebied van de VRU beslaat de gehele provincie Utrecht met 26 gemeenten. Bij de voorbereiding komen vele factoren kijken. Er is een overleg met de gemeenten met de gebiedsmanagers veiligheid. Uiteindelijk wordt er een regiegroep geformeerd met de VRU, gemeenten (coördinator veiligheid, jongerenwerk, communicatie, toezicht en handhaving en vergunningen) en politie.
Alle aspecten worden doorgesproken. Is er een vergunning voor een feest aangevraagd? Wat voor feest is dat? Waar kunnen calamiteiten verwacht worden? In welke wijken kunnen we problemen voorzien? Welke groepen jongeren – het zijn bijna altijd jongeren – zijn risicovol en hoe kan escalatie worden voorkomen?

Goede onderlinge afstemming
Paul Rinkes, beleidsmedewerker Veiligheidszorg van de VRU: "Er ligt uiteraard een draaiboek, maar dat is niet één op één over te nemen. Elk jaar zijn er weer andere variabelen. Dat moet goed worden afgestemd. Daarom beginnen we zo vroeg. Alles draait om goede, gestroomlijnde communicatie."
Van oudsher levert nieuwjaarsnacht veel meldingen op van autobranden. Rinkes: "We nemen allerlei elementen mee, maar voor ons draait het in de nacht van oud op nieuw vooral om autobranden, branden in containers en vuurwerkincidenten. Op dat moment werken we nauw samen met de politie omdat er ook een deel opsporing en handhaving bij komt kijken. En niet te vergeten: de veiligheid van de brandweerlieden. Die moet gegarandeerd worden."

Veiligheid hulpverleners
Hij doelt er dan op dat de brandweer goed en veilig zijn werk moet kunnen doen. "Het gebeurt weleens dat onze mensen worden bekogeld met vuurwerk. Of dat we op een andere manier gehinderd worden om te kunnen blussen. Op die momenten trekken we nauw op met de politie."
Marco Jong: "Wij zorgen ervoor dat zij hun werk veilig kunnen doen. Het blussen staat voorop, maar we weten van elkaar dat het veilig stellen van bewijsmateriaal ook belangrijk is. Dat stemmen we onderling af."

Tijdens de jaarwisseling is er regelmatig contact met de coördinatoren. Dat verloopt in principe soepel. Daarna is het werk nog niet afgelopen, want er moet nog naar buiten worden gecommuniceerd hoe het nieuwe jaar is ingeluid in Utrecht en omgeving. Jong en Rinkes: "Dat stemmen we onderling goed af. We moeten één stem naar buiten brengen. Niet dat de ene partner iets als problematisch heeft gezien terwijl de ander dat anders beoordeelt. Dat moeten we goed doen."

Hoewel het een hectische nacht is, is het ook wel weer een bijzonder moment. Jong: "In principe doen wij ons werk zodat zoveel mogelijk mensen kunnen feesten. We gaan de straat op, kijken rond, hebben onderling overleg en we hebben ook contact met de mensen buiten die gewoon vrolijk oud en nieuw aan het vieren zijn. Het is ook leuk om tijdens je werk de beste wensen te horen. Dat maakt het echt tot een speciale nacht."