De jaarwisseling staat voor de deur. In de regio Utrecht ligt zo’n 600.000 kilo vuurwerk opgeslagen voor de verkoop. De twee vuurwerkspecialisten van de VRU, Pieter Oudhof en Joost Polak zien er samen met de omgevingsdiensten, nauwlettend op toe dat de veiligheid niet in het geding komt.

Speelgoedwinkels, fietsenhandels, tuincentra…de meest uiteenlopende bedrijven in de regio, ongeveer honderd in totaal, verkopen niet alleen vuurwerk, maar slaan het ook op. De provincie Utrecht en de gemeenten binnen de provincie hebben de inspectie van die opslagplekken ondergebracht bij de omgevingsdiensten RUD en ODRU. Beide organisaties hebben een breed takenpakket op milieugebied en maken graag gebruik van de specifieke expertise van de VRU op het gebied van brandveiligheid. “In de aanloop naar de jaarwisseling trekken we samen op met het controleren van al die opslagplekken,” zegt Joost Polak.

Maatregelen
De omgevingsdiensten concentreren zich op de milieuregels voor het opslaan en de verkoop van vuurwerk, de preventiemedewerkers van de VRU letten vooral op de bouwkundige eisen waar een opslag aan moet voldoen en op de brandveiligheidsinstallaties. “Bij overtredingen kan het bevoegd gezag - de gemeente of de provincie - maatregelen nemen. Ze kunnen bijvoorbeeld beslissen een proces-verbaal te maken of zelfs een onderneming te sluiten tot die weer aan de regels voldoet.”
In de praktijk komt dat nauwelijks voor, vult collega Pieter Oudhof aan. “Samen met de omgevingsdiensten zijn we in november begonnen met voorcontroles en de ondernemingen hebben hun zaken goed op orde.”

Meerdere opslagbunkers
Het vuurwerk wordt opgeslagen in bunkers, grotere ondernemingen hebben er zelfs twee of meer: voor de opslag van (dichte) dozen én voor het uitpakken van het vuurwerk voor de verkoop. “De kans dat daar iets gebeurt is praktisch verwaarloosbaar. Als er risico’s ontstaan, is dat door onzorgvuldig handelen van personeel buiten de bunker, bijvoorbeeld wanneer in de verkoopruimte vuurwerk wordt uitgepakt. Dat is dus ook verboden. En we letten heel scherp op het functioneren van de verplichte sprinklerinstallaties in de bunkers en de verkoopruimte.”

De specialisten zijn niet alleen aan het eind van het jaar druk. “Bedrijven mogen het hele jaar door vuurwerk opslaan, dus we controleren de brandveiligheid vaker. En er komt ook flink wat papierwerk kijken bij de vergunningverlening, dus daar verdiepen we ons ook in.”

RUD Utrecht
De Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht is een van de partners van de VRU bij het inspecteren van opslagplekken van vuurwerk. “De samenwerking gaat heel goed,” zegt Rob Boersbroek van het team Handhaving Bedrijven. “De lijnen zijn kort, we weten elkaar snel te vinden. Het is fijn om samen met specialisten op pad te gaan, de VRU beschikt natuurlijk over een heleboel kennis op het gebied van brandveiligheid. Bedrijven weten dat eveneens en accepteren adviezen namens de brandweer ook sneller dan wanneer wij er alleen voor zouden staan.”

Zeventig adviezen
Tot nu toe kregen bedrijven dit jaar ongeveer zeventig adviezen over onder meer wijzigingen bij opslagen en verplichte documenten, maar ook over ontbrandingen van vuurwerk tijdens evenementen. Polak: “Vuurwerkopslag is een veel minder spannend onderwerp dan mensen soms denken. Maar áls er iets in een opslag misgaat, kan het ook goed misgaan en daarom is ons werk wel heel belangrijk.”

Particulieren die zelf gaan ‘knutselen’ veroorzaken veel vaker gevaarlijke situaties dan bedrijven. “Dat zie je ieder jaar weer. De VRU biedt basisscholen daarom lespakketten aan zodat kinderen zich bewust worden van de risico’s. Daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen.”