Wat doen de verschillende veiligheidsregio’s en crisispartners aan informatiegestuurd werken? Wat kunnen we van elkaar leren? Hoe kunnen we samenwerken? Dat zijn de kernvragen straks tijdens het VRU-symposium Innoveren met informatie op 2 november 2017 van 9.30 tot 17.00 uur in de Veerensmederij in Amersfoort.

De VRU heeft de afgelopen jaren grote stappen gezet op het gebied van informatiegestuurd werken. Het is een ontwikkeling die zich vooral binnen de VRU heeft voltrokken. Richtsje Samplonius: ‘Op dit vlak is er nog niet veel uitwisseling met andere veiligheidsregio’s en partners. En dat is jammer want we zijn allemaal bezig met informatiegestuurd werken en zouden veel van elkaar kunnen leren. Soms is een regio eindeloos aan het worstelen met een bepaald onderwerp dat in een andere regio ook al is bevochten. Waarom zou je dan niet van elkaar horen wat de oplossing is? Of wordt gekozen voor een bepaalde richting terwijl het handig was geweest om te weten welke ervaringen met een andere richting is opgedaan. En nog veel eenvoudiger: soms kom je door samenwerking tot een beter resultaat.’

Demo’s en data science
Het symposium bestrijkt allerlei vlakken: van strategische veranderaanpak, tot demo’s van veiligheidsregio’s en informatie over data science. Verschillende bedrijven presenteren zich met een visie op de ontwikkeling van de maatschappij en de technologische mogelijkheden die al beschikbaar zijn. Op een marktplein worden diverse producten gedemonstreerd. Er zijn allerlei workshops, waaruit deelnemers zelf kunnen kiezen.

Nauwere samenwerking
‘Het zou zo mooi zijn als het symposium een start is van nauwere samenwerking op dit terrein’, zegt Samplonius. ‘We kunnen elkaar laten zien wat we al doen en van plan zijn. Je kunt ook met leveranciers of andere partijen om tafel. Heel praktisch kunnen we een interactie op gang brengen tussen de professionals in het veld en technologiebedrijven. Hoe raken brandweermensen geïnspireerd door informatiegestuurd werken? Het zijn soms basale vragen waarop je samen een antwoord kunt formuleren.’

Delen
Rob Frek, Directeur Crisisbeheersing bij de VRU voegt hieraan toe: ‘Het symposium is een manier om gelijkgestemden bij elkaar te brengen. Dat is onmisbaar voor verdere ontwikkeling van het informatiegestuurd werken in alle veiligheidsregio’s en de veiligheidsketen. Dus ook voor de VRU. De deelnemers komen vanuit alle veiligheidsregio’s en er is een groot aantal partners vertegenwoordigd. Ruim 45 organisaties komen op dit symposium samen. Met elkaar ideeën delen, resultaten aan elkaar laten zien en praten over nog te ontwikkelen oplossingen: daar gaat het over.’ Op de vraag of Frek verwacht dat in de toekomst op dit terrein nauwer samengewerkt wordt met andere veiligheidsregio’s zegt hij: ‘Absoluut. Daarom is het ook belangrijk dat het IFV in dit symposium participeert: dat is hét instituut dat samenwerking van de regio’s faciliteert en ondersteunt.’

Partnerschappen
Samplonius gelooft op alle levels in partnerschappen. ‘Daar zit echt de kracht. Specialisten in data science kunnen samen met onze vakmensen mooie dingen maken. Ketenpartners kunnen hun informatie combineren en zo tot betere resultaten komen. Afzonderlijk kom je er allebei niet. En beide partijen groeien ervan. We moeten ons realiseren dat in de toekomst ict niet meer iets is van de ict-afdeling. Informatie is een cruciaal onderdeel van je succes. Je hoeft alle ins en outs niet te snappen, maar je moet er wel mee om kunnen gaan en de kracht van informatie goed begrijpen. En dan heb ik het over alle niveaus. Nu moet je misschien nog uitleggen wat je aan het doen bent als je informatiegestuurd wilt gaan werken. Maar als je niet gaat bewegen als organisatie, vraagt over tien jaar iedereen aan je waarom je niets hebt gedaan.’

Aanmelden?
De belangstelling voor het symposium is groot. Inmiddels is het maximaal aantal inschrijvingen behaald en is de inschrijving gesloten. Het is nog wel mogelijk om op de wachtlijst te worden geplaatst. Dit kan met het inschrijfformulier op de website www.innoverenmetinformatie.nl. Op deze website is, naast het laatste nieuws, ook meer achtergrondinformatie te vinden.